Design Thinking + Doing Studio

We are inspired Business Analysts and Designers creating “the new” as “a team” in most desirable, viable and feasible ways.

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme


‘Design Thinking’ metodolojisini temel alarak yürüttüğümüz Eğitim ve Atölye Çalışmalarında; problemi, fırsat alanlarını ve hedef kitleyi doğru bir şekilde tespit edip, yaratıcı çözüm üretme tekniklerinden faydalanarak müşteri odaklı içgörülerden oluşan çözüm kapsamını birlikte oluşturuyoruz.

Agile İş Analizi

Tasarım odaklı ve çevik kapsam belirleme yöntemleriyle Agile projelere doğru kapsamla başlanmasını sağlıyor ve projelerin öngörülebilirliğinin artırılmasına yardımcı oluyoruz. Agile iş analizi teknikleri ile product backlog’daki user story ve kabul kriterlerinin iş hedefi, müşteri ihtiyaçları ve içgörülerini karşılayacak şekilde oluşturulmasını sağlıyoruz.

Servis Tasarımı

Dijital Dönüşümün beraberinde getirdiği bir gereklilik olarak Süreç Tasarımının yerini alan Servis Tasarımı yaklaşımı ile bir hizmet ekosistemini oluşturan tüm paydaşları ele alarak ‘Design Thinking + Design Doing’ metoduyla yaratıcı, deneyim ve insan odaklı servisler tasarlıyoruz.

Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı

Müşteri Yolculuğu Haritası (Customer Journey Mapping) çalışmaları yapıyor, ortaya çıkardığımız problemler ya da fırsat alanları için fikirler geliştirerek müşteri deneyimini yeniden tasarlıyoruz.

Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı

Çalışan Deneyimi Haritaları (Employee Journey Maps) ve diğer Design Thinking ve Doing teknikleriyle en iyi müşteri deneyimini sunmanıza destek olacak çalışan deneyimini uçtan uca tasarlamanıza yardımcı oluyoruz.

Yeni Kitap

Design Thinking Mentor Book

İş birimleri ve geliştirme ekiplerinin projelerin kapsamını tasarım odaklı iş analizi teknikleri ile “birlikte’ belirlemelerini sağlıyoruz.

Ayrıntılar

BAistanbul 2018, “Design Driven Transformation” Temasıyla Gerçekleşti!

| DT + DD Studio, İş Analizi | No Comments

BA-Works tarafından düzenlenmekte olan İş Analizi Konferansı BAistanbul’un, bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Konferans, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti. Alanında bölgenin tek uluslararası kapsamlı…

İş Analizinde Yeni Keşifler: ‘’Design Thinking’’

| DT + DD Studio | No Comments

Yazılım projelerinin yaşam döngüsü içerisinde; iş analistleri olarak bizlere ‘‘En çok neyi daha iyi yapmak istersiniz?’’ sorusu yöneltilirse sanırım verilecek cevapları ortak bir noktada toplamak mümkün olacaktır. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda;…

Platon Bir Design Thinker Olsaydı…

| DT + DD Studio | No Comments

Ünlü alegorisinde Platon bir mağaraya zincirlenmiş insanlardan bahsetmektedir. İnsanlar gölgeleri sadece karşı karşıya oldukları duvarda görebilmektedirler. Duvarda beliren gölgelerin gerçek olduğunu düşünmektedirler ve gölgelerin nereden belirdiğine dair hiçbir fikirleri yoktur….