Proje geliştirme süreçlerinde yeterli insan kaynağı olmaması durumunda genellikle dokümantasyon olması gerektiği gibi yapılamaz. Özellikle İş Analizi süreçlerinde geliştirilen analiz dokümanlarının eksik olması ya da yazılmaması projenin başarısını etkileyeceği gibi kurum içerisinde bilginin tutulmasını da engellemektedir.

BA-Works, Gereksinim Tanımlama ve Dokümantasyon hizmeti ile kurumların Proje Dokümantasyon süreçlerinin başarısını sağlamaktadır. Hizmet kapsamı şu şekildedir:

1. Mevcut Yazılımların Gereksinimlerinin Dokümantasyonu

Kurumların güncel İş Analizi dokümantasyonu bulunmayan mevcut bilgi sistemleri geriye mühendislik (reverse engineering) ile incelenmekte ve gereksinimler uluslararası analiz standartlarına uygun şekilde dokümante edilmektedir. Böylece:

 • Geliştirme ve bakım aşamasında sürekli oluşan ek analiz ihtiyacı azaltılmakta ve analiz süreleri kısaltılmaktadır.
 • Sistemin kritik bilgilerinin kişiler yerine, erişilebilir sistemler üzerinde depolanması sağlanarak sürdürülebilirlik elde edilmektedir.

2. Yeni Yazılım Projelerinde Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Dokümantasyonu

Yeni başlayan projelerin gereksinimleri IIBA® (International Institute of Business Analysis) standartlarına uygun şekilde belirlenerek dokümante edilmektedir. Böylece gereksinimlerin ilk adımdan itibaren net ve hatasız bir şekilde belirlenmesi sağlanarak, CR ve Kapsam Kaymaları minimize edilir. Bu servis aşağıdaki süreçleri kapsar:

 • İş Gereksinimleri (Business Requirements),
 • Kullanıcı Gereksinimleri (User Requirements)
 • Fonksiyonel Gereksinimleri (Functional Requirements)
 • İş Kuralları (Business Rules)
 • Teknik Gereksinimleri (System Requirements)
 • Ürün Dokümanları

Hizmet Kapsamında Hazırlanan Analiz Doküman ve Diyagramları

 • Kapsam Dokümanı (Vision & Scope Document)
 • İş Senaryosu Dokümanı (Business Case)
 • Kullanım Senaryosu Diyagram ve Dokümanları
  (Use Cases)
 • İş Analizi Dokümanları (Business Analysis Document)
 • Teknik Analiz Dokümanları
  (System Analysis Document)
 • Üst Seviye Bilgi Akış Şeması
  (Information Flow Diagram)
 • Süreç Akış Şemaları (Flowcharts)
 • Veri Akış Diyagramları (Data Flow Diagrams)
 • Veri Modelleri (Data Model)
 • Veri Sözlüğü (Data Dictionary)
 • İş Kuralı Karar Ağaçları (Decision Trees)
 • UML Aktivite Diyagramları (Activity Diagrams)
 • UML Durum Diyagramları (State Machine Diagram)
 • UML Sınıf Diyagramları (Class Diagrams)
 • Kullanıcı Kılavuzları (User Manuals)
 • Ürün Dokümanları

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin