Birçok araştırma göstermektedir ki projelerin başarısızlıkla sonuçlanmalarının en büyük nedenleri: eksik ya da hatalı Gereksinim Yönetimi ve doğru bir şekilde belirlenmemiş proje Kapsamlarıdır.

Günümüzde en başarılı Bilgi Teknolojileri ekipleri ise geliştirdikleri projeleri başarı ile tamamlayabilmek için bir çok farklı metot deneyerek, İş Analizi çıktılarını daha iyi üretmek ve yönetmek için yöntemler aramaktadır.

Geleneksel yazılım geliştirme projelerinde İş Analistleri, gereksinimleri Kapsam Dokümanı (Vision and Scope Document) ve Teknik Analiz (SRS:Software Requirements Document) dokümanlarında tanımlamaktadır. 

Gereksinimlerin doküman bazlı çıktılar ile tutulmasının bazı kısıtları ve yönetim zorlukları vardır:

 • Mevcut sistemin gereksinimleri güncel tutulması
 • Değişikliklerin izlenebilirliğinin sağlanması ve Etki analizi yapılması
 • Değişiklik talepleri ile doküman güncellemesi olduğunda ilgili ekipler bilgilendirilmesi
 • İş Gereksinimleri, Kullanıcı Gereksinimleri, Çözüm gereksinimleri ve ilişkili test senaryoları, tasarım dokümanları ve yazılım elementlerinin uçtan uca ilişkisinin kurulması

BA-Works, Gereksinim Yönetimi Otomasyonu Hizmeti ile aşağıdaki belirtilen kapsamda çalışmalar yürüterek, kurumların Gereksinim Yönetimi verimliliğinin artırılmasını sağlamaktadır:

İş Analizi süreçlerinizin değerlendirilmesi

Otomasyon ihtiyacının tanımlanması

Doğru gereksinim yönetimi aracının seçilmesi

POC (Proof of Concept) çalışması ile örnek bir araç üzerinden süreç uyarlaması yapılması

POC sonrası uygun otomasyon aracı ile sürecin uyarlaması

Araç kullanımı ile ilgili eğitimlerin işletme içerisinde verilmesi

Gereksinim Yönetimi Otomasyonunun Faydaları:

 • İş birimlerinin yeni proje ve mevcut sistem iyileştirme taleplerini sistematik bir şekilde alıp, önceliklendirerek yönetebilme
 • Gereksinimleri farklı formatlarda (Rich Text, Diyagramlar, Use Case ve User Story formatları) tanımlayabilme
 • İş Analizi diyagramlarını kolayca hazırlayarak gereksinimleri görselleştirebilme
 • İş kurallarını parametrik bir şekilde tanımlayıp, yönetebilme
 • Gereksinimlerle entegre test senaryoları hazırlayarak bulunan hataları ilgili gereksinimler ve projelerle eşleştirebilme
 • Gereksinimleri proje boyunca izlenilebilirlik matrislerinde takip ederek, gelen CR’ların etki analizleri kolayca yapabilme
 • İş Analizi dokümanlarını iş birimleri ve yazılımcıların okuyacağı şekilde hazırlayabilme
 • Dokümanı onay için paydaşlar ile paylaşabilme ve yorumları araç üzerinden alabilme
 • Diğer proje paydaşları ile iş birliği içerisinde çalışabilme
 • Otomatik versiyonlama ile geriye dönük kıyaslama yapabilme
 • Değişiklikleri ve diğer metrikleri raporlayabilme

Otomasyon Kapsamına Alınan İş Analizi Süreçleri

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin