BA-Works, İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi (Business Analysis Center of Excellence) modeli ile İş Analizi Ekipleri için uluslararası iş analizi standartlarının tanımlanmasını, uyarlanmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla Bilgi Teknolojileri ekiplerine destek olmaktadır. Projelerinizi ister geleneksel metotlarla isterseniz de Agile yöntemlerle gerçekleştirin.

İş analizi süreçlerinizin uluslararası standartlara ulaşmasını hedefliyorsanız hangi metodolojiyi uyguladığınızdan, organizasyon yapınızın nasıl olduğundan bağımsız olarak Bilgi Teknolojileri ekipleri içerisinde İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Yapılarını oluşturuyoruz. Temel hedefimiz, organizasyonunuzu sürekli gelişime açık hale getirmek, İş Analistlerinin yetkinlik modelini belirleyerek gelişimlerinin sağlanmak, kaliteli iş analizi çıktıları üretmenizi sağlamaktır.

BA-Works İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Modelinin Faydaları

 • İş Analizi olgunluk değerlendirmesinin sürekliliğini sağlama
 • İş Analizi alanındaki gelişmeleri takip ederek güncel kalma
 • Kurum içinde kullanılabilecek İş Analizi tekniklerinin yaygınlaştırılmasını sağlama
 • İş Analizi ile ilgili Template ve Guideline’lar oluşturma
 • İş Analizi metriklerini tanımlama ve ölçümleme
 • İş analisti yetkinlik modeli oluşturma
 • İş Analizi ekibini geliştirme
 • İş Analizi araçlarının uyarlanması
 • Standart İş Analizi çıktıları üretilmesini sağlama
 • İş Analizi kalitesini arttırarak müşteri memnuniyeti sağlama
 • Kullanıcı ve değer odaklı İş Analizi yaklaşımının uygulanmasını sağlama
 • İş Analizi Framework’ü ile kurum içerisinde İş Analisti Turn-Over’ını azaltma

BA-Works İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Modelini Nasıl Oluşturuyoruz?

 • Mevcut İş Analizi Süreçlerinin Değerlendirilmesi
 • İş Analisti Görev ve Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi
 • IIBA® Business Analysis Competency Model baz alınarak İş Analisti Yetkin Modelinin Tanımlanması
 • İş Analisti Kariyer Yollarının Belirlenmesi
 • Kuruma Özel IIBA® İş Analizi Framework’ünün Tanımlanması
  • Kapsam ve İş Analizi Dokümantasyonu (Business Case, Vision and Scope)
  • Değişiklik Yönetimi Sürecinin Tanımlanması (CR Management)
  • User Story Oluşturma, Business Value Hesaplama, Kabul Kriteri Belirleme Yöntemlerinin Tanımlanması (Agile ekipler için)
  • Önceliklendirme Kriterlerinizin Belirlenmesi
  • Kullanılabilecek İş Analizi Tekniklerinin Belirlenmesi
 • İş Analizi Gelişim Programlarının Hazırlanması
 • İş Analizi KPI ve Performans Metriklerinin Tanımlanması
 • Uyarlanan Framework’ün Uygulanabilirliğinin Kontrol ve Takibi

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin