Skip to main content

Günümüz yazılım geliştirme ekiplerinin birçoğu geleneksel yazılım geliştirme metodu olarak yaygın bir şekilde kullanılan Waterfall’un yerine ya da ona ek olarak, kısa iterasyonlarla hızlı çözümler geliştirmeye imkan sağlayan Agile (Çevik) metotları uygulamaya başladı. Bu durum, Agile geliştirilen projelerde klasik İş Analizi süreçlerinin evrilerek daha çevik hale gelmesi ihtiyacını doğurmuştur. Doğru tekniklerle:

Doğru Bilginin
Doğru zamanda
Doğru detayda yazılım ekiplerine sağlanarak
Doğru ürünün oluşmasını hedeflemektedir.
Agile yöntemlerde, Waterfall’dan alışılagelen tanımlı bir ön analiz evresi yoktur. Agile dönüşümden geçen tüm kurumlar ön analiz evresinin olmaması sebebiyle yandaki sorulara cevaplar bulmaya çalışmaktadır:
  • Analiz süreçlerinin iterasyonlar içerisinde nasıl işletileceği,
  • İş ihtiyaçlarının atomik seviyede küçük parçalara nasıl bölünerek tarifleneceği,
  • Entegrasyonu çok olan projelerde etki alanlarının nasıl belirleneceği,
  • Product Owner rolünün iş ihtiyacını tariflemekten ve Product Backlog’u yönetmekten sorumlu olması ile iş analisti rolünün ekip içerisinde nasıl konumlandırılması gerektiği,
  • Gereksinim analizi sürecinde hangi analiz yöntemlerinin uygulanabileceği.

Teknik ve Yöntemler

 

BA-Works, IIBA® Agile İş Analizi Framework’ünden faydalanmakta ve Agile projelerde kurumların İş Analizi süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmesine destek olmaktadır. Hizmet verilen kurumların İş Analisti ve Product Owner rollerinin iş birliğini tarif ederek, Agile kültürünün İş Analizi süreçlerine uygulanmasını ve olgunlaşmasını sağlamaktadır.

Dönüşüm Hedeflerinin Tanımlanması

Mevcut İş Analizi Süreçlerinin Değerlendirilmesi

agile iş analizi

Product Owner ve İş Analisti Sorumluluk Alanlarının Belirlenmesi

iş analizi

Kuruma Özel IIBA® Agile İş Analizi Framework’ünün Tanımlanması (User Story Oluşturma, Business Value Hesaplama, Önceliklendirme, Kabul Kriterlerinin Tanımlanması, Analiz Dokümantasyonu ve Tekniklerini Adresler)

iş analizi

Gelişim Programları

Agile İş Analizi KPI ve Metriklerinin Tanımlanması

iş analizi

Uyarlanan Framework’ün Uygulanabilirliğinin Kontrol ve Takibi

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin