Skip to main content

BA-Works olarak Design Thinking metodolojisinden faydalanarak yürüttüğümüz Stratejik Tasarım projelerimizde; iş stratejilerini ve tasarım odaklı bakış açısını bir araya getiren interdisipliner bir pratik uyguluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz kullanıcı araştırmalarında en derin içgörüleri ortaya çıkartarak “değer yaratan” iş stratejileri ve yaratıcı çözüm kapsamı geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

Önce iş ihtiyacını anlıyoruz.

Çözüm tasarımını gerçek gereksinimler üzerine kurmak için; iş kollarıyla bir araya gelerek stratejilerini, hedeflerini ve bakış açılarını anlamaya çalışıyoruz. Geliştirilecek stratejik çözüm için “Persona” dediğimiz öncelikli hedef kitleyi belirliyor ve son kullanıcı ile empati kurarak, “davranışsal” alışkanlıklarını ve yatkınlıklarını tanımlamaya çalışıyoruz.

Kullanıcılarla bire bir iletişim kuruyoruz.

Müşteri ve paydaşlarla görüşmeler gerçekleştiriyor; duygularını, düşüncelerini ve alışkanlıklarını anlayıp tanımladığımız detaylı bir süreç izliyoruz. Kullanıcının ürün ve hizmet ile temas ettiği tüm süreçleri içeren bir Müşteri Yolculuğu Haritası çıkarıyoruz.

Farklı araştırma yöntemleri uyguluyoruz.

Bire bir görüşmelerin yanı sıra; ‘Benchmark’ çalışmaları ile sektörel kadrajda karşılaştırmalı araştırmalar yürütüyoruz. Data Analizi çalışmaları ile ürünün takip edilebilen verileri üzerine nesnel çıkarımlar yaparak araştırmalarımızı destekliyoruz.

Yenilikçi fikirler üretiyoruz.

Kapsamlı araştırmaların sonucunda tüm çıktıları bir araya getirdiğimiz bir değerlendirme süreci ile ortak “pattern”lerden faydalanıyor ve önemli “içgörü”ler çıkartıyoruz. Bu içgörülerden ilham alarak; ürünün misyonu doğrultusunda stratejiye yön verecek şekilde, farklı tekniklerden faydalandığımız çalışmalar ile yaratıcı fikirler geliştiriyor ve MVP kapsamını belirliyoruz.

Çözüm tasarlıyoruz.

Hem iş kollarından hem de saha araştırmalarından beslediğimiz sağlam fikirler ile tasarım odaklı bakış açısı doğrultusunda detaylı bir analiz süreci yürütüyoruz. Ürün stratejisi kapsamında; kullanıcı gereksinimlerini, fonksiyonel gereksinimlerini ve içerik gereksinimlerini sunduğumuz bir yol haritası çizmiş oluyoruz.

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin