Skip to main content

Teknolojinin gelişimi ile birlikte hızla değişen iş ihtiyaçlarına aynı hızda cevap verebilmek ve sürekli yenilikçi ürünler geliştirmek, artık işletmeler için kaçınılmaz bir hal almıştır. Bilgi Teknolojileri ekipleri, işletmelerinin bu ihtiyaçlarını süratli ve kaliteli bir şekilde karşılayarak, ana faaliyet konularına odaklanmak amacı ile alanında deneyimli insan kaynağı bulma ve yetiştirme gibi eforlar için iş analizi dış kaynak desteği alır.

Asıl faaliyet odağından uzaklaşmadan, işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen güncel Bilgi Teknoloji ekipleri, alanlarında deneyimli insan kaynağını bulma ve yetiştirme gibi eforları için dış kaynak desteği kullanmaktadırlar. Özellikle proje yoğunluğunun dönemsel artış gösterdiği zamanlarda veya yeni kadro imkanının olmadığı durumlarda proje bazlı dış kaynak kullanımı işletmeler için önemli bir ihtiyaca dönüşmüş durumdadır.

BA-Works, Bilgi Teknoloji ekiplerinin önemli bir parçası olan İş Analisti pozisiyonları için 2005 yılından bugüne dek IIBA® (International Institute of Business Analysis) İş Analizi metotlarına hakim iş analistleri yetiştirmekte ve profesyonel İş Analisti kadrosu ile sağladığı dış kaynak hizmeti sayesinde, kurumların verim artışlarına katkıda bulunmaktadır.

İş Analizi Dış Kaynak Kullanımı Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Finansal Kazanç

  • Toplam iş gücü maliyet ve diğer yüklerinin azaltılması (ücret, yan haklar, vergi, ve sigorta maliyetleri)
  • Aşırı ekip büyümelerini engellenmesi ve ekip verimliliğin artırılması
  • Yetkin İş Analisti kaynağının bulunması ve yerleştirilmesi gibi efor ve kaynakların minimize edilmesi
  • Ana faaliyet fokusunda kalınarak genel üretkenliğin artırılması

Yetkinlikler

  • Projeler için doğru insan kaynağının hızlı bir şekilde bulunması
  • Yetkin İş Analistleri ile projelerin dah başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Alan bilgisi ile hızlı adaptasyon sağlanması

Çıktılar

  • Projeler için doğru insan kaynağının hızlı bir şekilde bulunması
  • Yetkin İş Analistleri ile projelerin dah başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi
  • Alan bilgisi ile hızlı adaptasyon sağlanması

BA-Works İş Analisti Yetkinlik Değerlendirme Modeli

BA-Works Profesyonel İş Analisti kadrosunun yetkinlikleri IIBA Yetkinlik Değerlendirme Modeli (IIBA Competency Assessment Model) baz alınarak sürekli değerlendirilmekte ve eğitim programları ile gelişimini sağlamaktadır. Yüksek yetkinliklerle donatılmış ekiplerin öne çıkan yetkinlikleri şu şekildedir:

Sektörel İş Bilgisi

İş Analizi Teknikleri

Teknik Bilgi

İş Analizi Metotlari

İş Analizi Otomasyon Araçları

İletişim Yetkinlikleri

Müzakere Yetkinlikleri

Çatışma Yönetimi Yetkinlikleri

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin