Skip to main content

13-14 Ekim 2017 Tarihlerinde Minsk’te 7.’si düzenlenen Analyst Days konferansına BA-Works olarak davetli konuşmacı statüsünde katıldık. 40’a yakın konuşmacı ve 400’den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan etkinliğe bölgedeki diğer ülkelerden de yoğun bir katılım gerçekleşti.

İş Analizi alanındaki birçok farklı konuya yer verilen etkinlikte en çok öne çıkan konular şu şekilde oldu: daha da dijitalleşen dünyada İş Analistlerinin değişen rolü, kullanıcı deneyimi tasarımının önemi ve bu alanda İş Analistlerine düşen sorumluluklar yeni yaklaşımlar ve teknikler oldu. Özellikle Agile uygulayan ekiplerde İş Analistlerinin rolünün önemi, bir çok farklı konuşmada vurgulandı.

“Business Analysts are on the Go: Design with users, not for users!”

Yönetici Ortaklarımızdan Pınar Cinali, konuşmacı statüsünde davet edildiğimiz bu etkinlikte “Business Analysts are on the Go. Design with users, not for users!” başlıklı sunumu ile bir konuşma gerçekleştirdi. BA-Works olarak edindiğimiz önemli proje deneyimlerine de değinen konuşmamızda, İş Analizi aktivitelerinin geleneksel ve yeni çağda değişen ve farklılaşan bakış açılarıyla nasıl ele alındığından bahsettik.

Geleneksel iş analizi yaklaşımı gereksinimlerin iş birimlerini temsil eden paydaşlardan klasik toplantı ortamlarında alınarak iş analizi dokümanlarının hazırlanması olarak düşünülürken, yeni nesil iş analizi yaklaşımları ile gereksinimlerin sadece iş birimleri yerine gerçek kullanıcılar ile yapılacak farklı aktiviteler ile ortaya çıkartılması ve değer yaratacak çözümlerin çevik bir şekilde geliştirilmesi olarak ele alındı.

Geleneksel yaklaşımlar ile analiz aktiviteleri gerçekleştiren İş Analistlerinin karşılaştıkları temel zorluklar ise şu şekilde özetlendi:

  • Gereksinimlerin net olmaması (Unclear Requirements)
  • Talebin çözüm olarak gelmesi (Problem vs. Solution)
  • Bütçe-zaman-kapsam üçgenine inovasyon beklentisinin eklenmesi (New Magic Quadrant)
  • Noktaları birleştirememek (Not Connecting The Dots)
  • Ürünlerin beklenen değeri üretememesi (Products Fail)
  • Kullanıcıları tanımamak (Don’t Know Who The User Is)
  • Kullanıcılarla değil, kullanıcılar için tasarım yapıyor olmak (Design With User, Not For Users)

Geleneksel yaklaşımlar ile iş analizi yaptığımızda karşılaştığımız bu zorluklardan dolayı yeni çalışma yöntemlerine geçiyor olmamız gerekmekte. Değer yaratacak çözümü geliştirebilmek için kullanıcıları tasarım süreçlerine dahil etmeyi unutmayın!

Nazik davetleri ve başarılı organizasyonlarından dolayı Analyst Days ekibine teşekkür ederiz.