Skip to main content

2013 yılı Bulut bilişimin yalnız popüler bir kavram olmaktan çıkıp kurumların gerçekten faydalanmaya başladığı bir yıl olmuştur. Her ne kadar bulut bilişim kullanımı bir çok sektörde önemli oranda artsa da bazı sektörlerde kullanımı kısıtlı kalmıştır.

Örneğin müşteri verilerininin gizliliği, yasal mevzuat ve kesintisiz hizmetin önemi gibi sebepler nedeniyle banka ve sigorta gibi sektörlerde bulut bilişimin önünde engeller bulunmaktadır. Bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalar önümüzdeki dönemde de kendi veri merkezlerine yatırım yapmaya devam edeceklerdir.

İş gereksinimlerini karşılamaya yönelik teknolojilerin seçiminde en uygun değerlendirmeleri yapabilmek için İş Analistlerinin bulut bilişim ve veri merkezi teknolojileri konusundaki gelişmeleri yakından izlemeleri gerekmektedir. Alttaki linkte bu konuda iş analistleri için aydınlatıcı olabilecek nitelikte bir makaleyi bulabilirsiniz:

http://www.iiba.org/ba-connect/2014/january/cloud-concepts-and-impact-on-business-analysts.aspx