Skip to main content

ba-gereksinim-5-oneri-info

  • Projeye dahil olan tüm paydaşların ve tüm proje çıktılarının birbirleriyle olan ilişki haritasını çıkarın.
  • İzlenebilirlik matrisini kullanarak gereksinimleri yeterince kapsadığınızdan emin olun.
  • Etki Analizi ile talep edilen bir değişikliğin sonucu ortaya çıkmadan önce etkilerini değerlendirin.
  • Versiyonlama yaparak ilerlemeyi görünür hale getirin.
  • Takım içi gerçek zamanlı iletişimi destekleyin, şeffaf olun.