Design Thinking ile İş Analizi Eğitimi

EĞİTİM KAYIT FORMU

Döviz kuru, sınırlı bir süre için 1 USD = 5 ₺ olarak sabitlenmiştir.

Bu eğitim offline bir eğitimdir. Virtual Class Eğitimi’ne buradan ulaşabilirsiniz.

950$ + KDV

Döviz kuru, sınırlı bir süre için 1 USD = 5 ₺ olarak sabitlenmiştir.

Eğitimlerimiz pandemi sebebiyle Virtual olarak gerçekleşecektir. Detaylar için Virtual eğitimlerimizi ziyaret edebilirsiniz.

10:00 – 17:00

İstanbul

2 Gün

Eğitim Broşürü

İndir

Kimler Katılmalı?

 • Ürün Sahipleri (Product Owner)
 • Ürün Yöneticileri
 • İş Analistleri
 • İş Analizi Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri
 • İş Danışmanları
 • İş Birimleri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Talep Yöneticileri

Eğitimin Faydaları

 • Tasarım odaklı analiz prensiplerinden faydalanarak proje paydaşlarının aynı stratejik yönde ilerlemesini sağlama
 • İş birimlerinin taleplerini BT departmanına iletmeden önce olgunlaştırmalarına katkı sağlama
 • Müşteri odaklı yaklaşımlarla içgörüler elde etme ve değer yaratan çözüm kapsamını tasarlama
 • Kapsam kaymalarını önleyerek değişiklik taleplerini azaltma

Eğitim İçeriği

Tasarım Odaklı İş Analizinin Temelleri:

 • Talep Yönetimi ve Kapsam Belirlemede Yaşanan Zorluklar
 • Tasarım Odaklı Analiz ve Faydaları
 • ‘Design Thinking’ ve ‘Design Doing’ Metotları
 • Tasarım Odaklı;
  – İş Modeli Geliştirme
  – Ürün ve Servis Tasarlama
  – Müşteri (CX) ve Çalışan (EX) Deneyimi Tasarlama

Design Thinking Adımları:

 • İş İhtiyacını/Fırsatını Anla (Understand)
  – Müşteriyi Anlama ve Müşteri Odaklı Olma
  – 
  Persona Belirleme
  – Müşteri Yolculuğu Haritası
 • Keşfet (Discover)
  – Empati Haritası (Empathy Map)
  – Zihin Haritası (Mind Map)
  – İçgörü Araştırmaları, Konseptleri ve Teknikleri
 • Fikir Geliştir (Ideate)
  – Yaratıcı Düşünme Teknikleri (Creative Thinking)
  – Çözüm Önerilerinin Oluşturulması
 • Fikirleri Önceliklendir (Elimination)
  – Eleştirel Düşünme Teknikleri (Critical Thinking)
  – Önceliklendirme Matrisleri
  >> Wow-How-Now Matris
  >> Prioritization Matris
 • ROI Hesaplamaları
  – Prototipleme & Test

Kapsam Belirleme

 • Hedef Yapının Kavramsal Seviyede Tasarımının Yapılması
  – İş Modeli Kanvası (Business Model Canvas)
  – Kapsam Kanvası (Scope/Lean Canvas)
 • MVP’nin Belirlenmesi (Minimum Viable Product)

Vaka Analizi

Amazon Best Seller Eğitmenler

Eğitimlerimiz, uluslararası bilgi ve birikimlerini İş Analizi, UX alanında yazdığı kitaplarla aktaran ve Amazon’da bestseller olmuş uzmanlar tarafından verilmektedir.

Neden BA-Works

IIBA Akredite Uluslararası Eğitimler
Harvard Vaka Analizleri ve Örnekler
Uluslararası Bilinirliği Olan Eğitmenler
2000’den Fazla Şirketin Tercihi Olması

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin