IIBA® İş Analistleri ve İş Birimleri için Yazılım Test Eğitimi

11-12 Ekim 2019

EĞİTİM KAYIT FORMU

Döviz kuru, sınırlı bir süre için 1 USD = 4,25 TL olarak sabitlenmiştir.

950$ + KDV

26 Eylül‘e kadar, %5 erken başvuru indirimi

Döviz kuru, sınırlı bir süre için 1 USD = 4,25 ₺ olarak sabitlenmiştir.

11-12 Ekim 2019

10:00 – 17:00

İstanbul
Barbaros Point Hotel

14 CDU

2 Gün

Eğitim Broşürü

İndir

Kimler Katılmalı?

 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Ürün Yöneticileri

Eğitim İçeriği

1. Gün

Yazılım Testi Temelleri

 • Yazılım Testi Nedir?, Neden İş Analistleri için gereklidir?
 • İş Analizi & Test (Bağlılıkları, Benzerlikleri, Farklılıkları)
 • Test Boyutları (Test Seviyeleri, Test Çeşitleri)

Test Süreci

 • Test Planlama
 • Test Efor Tahminleme
 • Test Analizi & Tasarımı (Riske Dayalı Test, Gereksinime Dayalı Test, Tecrübeye Dayalı Test)
 • Test Dokümantasyonu
 • Test Yürütme
 • Test Raporlama

Farklı Yazılım Geliştirme Modellerinde Test

 • Waterfall, V Model
 • Agile (Scrum, Kanban, XP, TDD etc.)

Test Organizasyonu

 • İnsan Becerileri
 • İş Analistleri & Yazılım Test Mühendisleri (Roller & Sorumluluklar)

 

 

2. Gün

Test Araçları

 • Uygulama Yaşam Döngüsü Yönetimi Araçları (Gereksinim Yönetimi, Test Yönetimi,  Olay Yönetimi)

Hata Yönetimi

 • Hata Yaşam Döngüsü
 • Hata Durumu & İş Akışı
 • Hata Sınıflandırma & Taksonomi

Kullanıcı Kabul Testi

 • Kullanıcı Kabul Testi Sürecinde İş Analistlerinin Sorumlulukları
 • Kullanıcı Kabul Testi Sürecinde İş Birimlerinin Rolleri
 • Değişiklik Talebi & Değişiklik Talep Yönetiminin Akılcı Yolları

IIBA® İş Analistleri ve İş Birimleri için Yazılım Test Eğitimi Hakkında

IIBA® İş Analistleri ve İş Birimleri için Yazılım Test Eğitimi iki tam gün süren bir eğitimdir. Eğitim, İş Birimlerinin / İş Analistlerinin yazılım test pratikleri hakkında uluslararası standartlar doğrultusunda bilgi sahibi olmasını hedeflemektedir.

Eğitim, yazılım testi konseptleri ile başlayarak; İş Analistlerinin test süreçlerini yürütebilmesi için önem taşıyan test yaşam döngüsü adımları ve aktiviteleri ile devam eder. V-Model, Scrum, Kanban gibi farklı yazılım geliştirme metodolojilerinde test süreçlerinin yürütülmesine yönelik önemli bilgiler içerir. Eğitim, test organizasyonunda rol ve sorumluluklar, test sürecinde kullanılabilecek araç bilgisi, hata yönetimi, kullanıcı kabul testi yönetimi ve aktiviteleri konuları ile son bulur.

IIBA® İş Analistleri ve İş Birimleri için Yazılım Test Eğitiminin kapsamı, iş analistleri için özelleşmiş, teori ve pratiği bir arada sunan içeriği ile yenilikçi bir bakış açısı ortaya koymaktadır.

IIBA Uluslararası İş Analisti Eğitimleri

Eğitimlerimiz katılımcıları IIBA’nın (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) CCBA ile CBAP iş analizi sertifika sınavına hazırlamakta ve en son iş analizi teknik, metodolojileri ve araçlarını Harvard Case Study’leri ile uygulamalı olarak edinmelerini sağlamaktadır.
Bugüne kadar 600’den fazla şirket IIBA iş analizi eğitimleri, gereksinim yönetim danışmanlığı ve İş Analisti Dış Kaynak Kullanım hizmetleri için BA-Works’ü tercih etmiştir.

CBAP, CCBA, ECBA İş Analizi Sertifikasyonları Hakkında

IIBA ECBA, CCBA, CBAP ve CBATL iş analisti sertifika programları şuan iş analizi alanındaki en önemli uluslararası sertifikasyon programlarıdır. IIBA tarafından düzenlenen CBAP sertifikasyon sınavları katılımcıların iş analizi süreçleri, teknikleri, araçları ve metodolojileri alanındaki bilgi ve yetkinlik seviyelerini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. IIBA sertifikasyon sınavlarına hazırlamayı amaçlayan İş Analisti eğitimleri IIBA tarafından akredite edilmiş eğitim kurumları tarafından verilmektedir. BA-Works 2007’den beri; bir yandan IIBA sertifikasyon sınavlarına hazırlananmayı hedefleyen diğer yandan bu alandaki metodoloji ve teknikleri şirketlerinde uygulamak isteyen katılımcılara IIBA’e akredite iş analisti eğitimleri sunmaktadır.

Amazon Best Seller Eğitmenler

Eğitimlerimiz, uluslararası bilgi ve birikimlerini İş Analizi, UX alanında yazdığı kitaplarla aktaran ve Amazon’da bestseller olmuş uzmanlar tarafından verilmektedir.

Eğitimin Faydaları

 • Projelerde başarıya ulaşmak için gerekli olan en iyi test yetkinliklerine sahip olunması,
 • International Institute of Business Analysis (IIBA – www.iiba.org) standartlarında dünyadaki en önemli sertifikasyon programlarına hazırlanılması,
 • Verification ve Validation (doğrulama ve geçerleme) aktiviteleri ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Test teknikleri (statik ve dinamik test teknikleri) hakkında bilgi sahibi olunması,
 • Gereksinim gözden geçirmesinden, sistem uygulamasına kadar test süreçlerini eksiksiz şekilde sunulması,
 • İş analistlerinin, şirketleri tarafından kullanılan bir çözümün sağladığı değere katkıda bulunmak için gerkçeşleştirdikleri çalışmalara yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Neden BA-Works

IIBA Akredite Uluslararası Eğitimler
Harvard Vaka Analizleri ve Örnekler
Uluslararası Bilinirliği Olan Eğitmenler
600’den Fazla Şirketin Tercihi Olması

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin