Skip to main content

Yazılım projeleri esnasındaki değişiklik kaynaklı maliyetler toplam geliştirme maliyetinin %30’undan fazlasını oluşturmaktadır.

Proje esnasında yazılımda yapılan değişikliklerin %70’ine kapsamla ilgili iş birimlerinden gelen gereksinim değişiklik istekleri (change requests) neden olmaktadır.

Bir değişiklik talebinin analiz esnasında değil de;

tasarım aşamasında gelmesi değişiklik maliyetini en az 2 kat
yazılım aşamasında gelmesi 5 kat
test aşamasında gelmesi 10 kat
canlıda gelmesi 50 kat artırmaktadır.
BA-WORKS olarak uygulamalı IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi ile:

Kapsam kaymalarının (Scope Creep), analizlerin uzamasının (Analysis Paralysis) ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests) önüne geçilmesi
Analizlerin tek seferde doğru bir şekilde yapılarak gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması
Analiz dokümanlarının uluslararası standartlara göre hazırlanması Analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi
Analiz, Tasarım, Kodlama, Test ve Konfigurasyon Yönetimi süreçlerinin iteratif ve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu
Gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi (Change Control) ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi (Impact Analysis)
konusunda iş analistlerinin gerekli yetkinlikleri örnek uygulamalar ve uluslararası örneklerle edinmelerini sağlıyoruz.

Eğitimle ilgili daha fazla bilgi almak için: http://ba-works.com/IIBA-Uluslararasi-Gereksinim-Tanimlama-ve-Kapsam-Degisiklik-Yonetimi-Egitimi.html