Skip to main content

IT projelerinde başarısızlık sebebi olarak ilk sırada ’lik oranla CR kaynaklı kapsam kaymaları gelmektedir. İş analizi süreciyle ilişkili olarak öne çıkan diğer önemli sorunlar sırasıyla:

Kompleks iş süreçlerinin gereksinimlerinin toplanması ve dokümantasyonunda yaşanan zorluklar ()
Gereksinimlerin izlenilebilirliğinin sağlanamaması ()
İş birimlerinin analiz sürecine yeterince dahil olmamasıdır (%7)
BA-Works olarak iş analizi dış kaynak kullanımı ve danışmanlık hizmetlerimizle IIBA (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) standartlarında süreç, teknik ve metodolojilerden faydalanarak:

Analizlerin tek seferde doğru bir şekilde yapılarak gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması
Kapsam kaymalarının (Scope Creep), analizlerin uzamasının (Analysis Paralysis) ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests)önüne geçilmesi
Uluslararası standartlarda analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi
Analiz, tasarım, kodlama, test ve konfigurasyon yönetimi süreçlerinin iteratifve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu
Gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi(Change Control) ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesini (Impact Analysis) sağlayarak
bilişim projelerinin planlanan sürelerde, iş ve kullanıcı gereksinimlerine uygun bir şekilde hayata geçirilmesine destek olmaktayız.

Bizimle iletişime geçmek için: http://ba-works.com/