Skip to main content

ba-is-analisti-proje-yoneticisi

Proje Yöneticisi

1. Proje yönetimi ofislerinden çıkın ve ekipleri yerinde takip edin
2. Kapsam kaymalarını önlemek için İş Analistleri ile yakın çalışın
3. Değer odaklı proje yönetimi yapın
4. Etkin proje yönetimi için teknik ve alan bilginizi geliştirin
5. Projeniz için doğru metodolojiyi seçin

İş Analisti

1. Proje kapsamı için ürün kapsamını net ve eksiksiz olarak belirleyin
2. Değişiklik talepleri için etki analizi yapıldığından emin olun
3. Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi prensiplerini dikkate alın
4. Test senaryolarının gereksinimleri kapsadığından emin olun
5. Analiz dokümanlarının gözden geçirilmesini sağlayın