Skip to main content

Bir önceki yazımda, Design Sprint nedir, ne işe yarar ve başlarken ön hazırlık olarak yapılması gerekenleri listelemiştim. Bu yazımızda Design Sprint’in ilk günü nasıl geçer, hangi adımlardan geçilir üzerinde duracağız.

Gün 1 –  Hedef: Problemi Tanımla – Çözümler Üret

Alışma ve Isınma

Standart toplantı girişlerinde kullandığımız gibi, gün içinde yapılacaklar ve hedef özetlenerek başlanır. Uzaktan çalışma yapılıyorsa, tüm workshop boyunca kullanacağınız kolaylaştırıcılık aracını (Mural, Miro gibi) daha önce deneyimlememiş kişiler olabilir. Bu amaçla, bir tanıtım yapmak ve kullanımını anlatmak faydalı olacaktır.

Her workshop başlangıcında olduğu gibi, birbirini tanımayan kişiler olabilir. Bir ‘ice-breaker’ (buz kırıcı) yöntemi ile katılımcılar için daha samimi bir ortam sağlanabilir. Hatta bunu hazırladığınız board şablonuna da eklerseniz, hem kullanıcılar aracı workshop başlamadan önce deneyimlemiş olur hem de ortama biraz daha alışmış olurlar. 

Bunun ardından takım oluşumlarında yaptığımız gibi “Takım Sözleşmesi” yapılarak herkesin workshop boyunca beklentileri yazılı bir hale getirilir. Workshop boyunca telefonlarımızla oynamayacağız, 50 dk çalışıp 10 dk mola vereceğiz, birbirimizin fikirlerine saygı gösterip anlamaya çalışacağız gibi cümleler örnek olarak verilebilir.

Design Sprint Başlıyor

Adım 1: Problemler ve İhtiyaçlar Anlatılır

Gidilmek istenen vizyon, varılmak istenen sonuç ya da halihazırda yaşayan ürünün problemleri ‘Karar Verici’ ya da diğer katılımcılar tarafından anlatılır. Her katılımcının en fazla 10 dk konuşma kuralı vardır. Dinleyen katılımcıların her biri önlerindeki post-it’e yada kullandıkları tool’a notlar alırlar.

Not alınırken kullanılan format; How might we…? yani nasıl yapabiliriz? Bu formatı kullanmak değerli ve ulaşılmak istenen hedef için önemlidir. İrdelersek; “Nasıl”, sorunların bir çözümü olduğuna inandırır; “Yapabiliriz” grubun yapabilecekleri alternatifleri ortaya çıkarır; “Biz” katılımcıların birbirlerinin fikirlerini destekleyerek ortaya çıkaracağını ve birlikte başaracaklarını destekler. 

HMW- Nasıl kullanıcı sayımızı arttırabiliriz?

HMW- Nasıl daha kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayabiliriz? 

HMW- Nasıl müşterilerin bağlılık oranlarını arttırabiliriz? gibi ürün bazında özelleşecek hedefler olmalıdır.

Adım 2: HMW’ler Gruplandırılır – Oylanır ve Önceliklendirilir

Muhtemelen çok sayıda How might we…? cümleleri olacaktır. Hatta benzer cümleler farklı kullanıcılar tarafından da yazılmış olabilir. Bu sebeple, gruplandırarak kategori başlığı verilir. Örneğin; birden fazla ürün maliyeti ile ilgili HMW post-it’i varsa, bunların bir araya getirilerek ayrı renkte bir post-it ile “Maliyet” yazılabilir. Benzer şekilde, ürün tasarımı ile ilgili olanlar bir araya getirilerek “Tasarım” yazılabilir.

Gruplandırarak kişilerin o kategorilere odaklanması sağlanır. Her kullanıcıya 2 oy hakkı tanınarak, en kritik, en problemli ve ilk olarak ele alınması gerektiğini düşündükleri kategorilere oy vermeleri istenir. Karar verici, diğer katılımcılardan farklı olarak 4 oy hakkına sahiptir. Birbirlerinden etkilenmemeleri için konuşmadan ve en fazla 7 dk içinde oylamanın tamamlanması beklenir. Fiziksel board üzerinde küçük oylama etiketleri ile (dot sticker); dijital ortamda kolaylıkla her kullanıcıya oy hakkı tanımlanarak yapılabilir.

En fazla oy alandan en az oy alana doğru sıralanarak önceliklendirme yapılır. Dolayısıyla, en yukarıda kalan 3 kategori önceliklendirilmiş olur.

Adım 3: Hayal Et – 2 Sene Sonra Neler Olur?

İyimser olup, pembe gözlükleri takma vakti geldi. Tüm konuşulan olumsuzluklardan kurtulup her şeyin düzeldiği hayal ettirilir. Her katılımcı birbiriyle konuşmadan 5 dk boyunca ayrı ayrı post-it’lere not alır:

Her şey mümkün olsa, hiçbir sorun ile karşılaşılmayan dünyada 2 sene sonra ne olur?

2 sene süresi standart değildir; üzerinde çalıştığınız ürüne göre değişebilir; 6 ay, 1 yıl, 3 sene gibi farklı dönemleri hedefleyebilirsiniz. Önemli olan hayal ettirerek gelecek dünyasının yaratılmasıdır.

Bireysel ve konuşmadan yapılan gelecek hayali sonrasında, tek tek üzerinden geçilerek herkesin yazılanları okuması sağlanır. Gerekirse yine bir oylama yapılarak, en çok oyu alan uzun / kısa vadeli hedef olarak yazılabilir. Hedef cümlesi, büyük bir şekilde diğerlerinden ayrıştırılarak yazılır. Önemli olan bu adımda, okunduğunda herkeste aynı geleceğin canlandığı, anlaşılır, net bir hayal cümlesi oluşturmaktır.

Adım 4: Hedefe Giderken Önünüze Hangi Engeller Çıkabilir?

Hedefe doğru yol alırken, çıkabilecek potansiyel engelleri, olumsuz durumları önceden düşünmek alınacak yolda daha sağlam ilerlemeyi sağlar. Bu sebeple, her katılımcı 5 dk boyunca, çıkacak engelleri ve en kötü senaryoları düşünür. Bunları soru haline dönüştürür ve post – it ‘lere yazar. Yanıtların evet/ hayır şeklinde olması gerektiği için, ‘Can we…’, ‘Yapabilir miyiz?’ kalıbı kullanılabilir.

    Güvenlik seviyemizi arttırabilir miyiz?

    Müşteriye dönüş süremizin bir saatten kısa olmasını sağlayabilir miyiz?

Yazılanların sesli olarak okunması sonrasında yine herkesin katılımıyla oylamaya geçilir. En çok oy alan 3 soru, design sprint etkinliği sonrası odaklanılacak ‘Sprint Soruları’ olarak bir önceki adımda belirlenen hedef cümlesinin altına not alınır. Kullanıcı testi sırasında yeniden buradaki sorulara dönüş yapılır.

Önceliklenmeyen diğer sorular da ürünün ileride başarısına katkı sağlayacaktır. Bu sebeple, onları da daha sonra değerlendirmek üzere kaydetmek gerekir.

 

Gizem Cildan, Content Writer @BA-Works