Skip to main content

Bir önceki yazımızda, Design Sprint’in ikinci gününde, akışın ve hikayenin oluşturularak prototipleme aşamasına nasıl getirilebileceğini paylaşmıştık. Bu yazımızda prototipleme, test etme ve kapanış aşamalarında neler yapılacağı üzerinde duracağız.

Gün 3 – Hedef: Prototip Hazırla

Adım 1: Prototipleme / Modelleme Yapalım ve Kullanıcılara Sorulacak Soruları Çıkaralım.

Bir önceki gün çıkarılan hikayeye göre, ilk somut çıktının hazırlanma günü gelmiştir. Günün amacı, belirlenen ekranların prototipinin çıkarılması, kullanıcılara sorulacak soruların hazırlanması ve test senaryolarının gözden geçirilmesidir. 

Bu aşamada yine tüm katılımcılar seansa katılır ancak farklı bölümlere ayrılarak iş birliği sağlanır.  Örneğin, modellemeyi yapacak kişiler bir grup iken, diğer tarafta test senaryoları ve sorulara çalışacak kişiler farklı olabilir. 

Potansiyel kullanıcıdan gerçeğe en yakın yanıtı alabilmek için prototip de olabildiğince gerçek hale getirilmelidir. Deneyim için bütünsel akışı planlamak fakat yalnızca test edilmesi istenen adımları oluşturmak anlamına gelir. Bu nedenle, tasarımdaki her akış için tam ve işlevsel bir arka plan oluşturulmasına gerek yoktur. WordPress, Invision hatta Powerpoint bile kullanılabilir. Yeter ki kullanıcıya gösterecek ve akış üzerinden yorum alabilecek bir görsel oluşsun. 

Sorular, kullanıcıdan almak istediğiniz konuya özel olmalıdır. Aynı zamanda yönlendirici değil; kullanıcının kullanım alışkanlığını öğrenebileceğiniz açık uçlu sorulardan oluşmalıdır. Örneğin, sizce haritaya nereden girebilirim? Sipariş sürecini nereden görüntüleyebilirim? gibi. 

Bunun yanısıra genel olarak ihtiyacı ve beklentiyi almak için de aşağıdaki sorulardan faydalanılır: 

  • Bu deneyimle ilgili neleri beğendiniz? Neden?
  • Bu deneyimle ilgili neleri beğenmediniz? Neden?
  • Sihirli bir değneğiniz olsa ve tek bir şeyi değiştirebilecek olsanız, neyi değiştirirdiniz? Neden?
  • Bu ürün üretilmezse, sizin hayatınız nasıl etkilenir? Neden?

Gün 4 – Hedef: Prototipi Test Et

Oluşan prototip için kullanıcı görüşmelerinin yapıldığı ve tüm geri bildirimlerin toplandığı gündür. Sprint boyunca yapılanların çıktısının değerlendirildiği en değerli gündür. 

Eğer prototip bir önceki günde çıktıysa bu adıma aynı gün de başlanabilir. Ne kadar fazla görüş ve geri bildirim varsa değişiklik ihtiyacının farkedilmesi o kadar erken gerçekleşir. Test edecek kişilerin tarafsız gözle bakacak ve yorumlarını iletecek kişilerden oluşması önemlidir. Aynı zamanda test geri bildirimlerini toplayacak kişilerin aktif dinleme yaparak, kullanıcı davranışlarını not etmesi, reaksiyonlarını gözlemlemesi ve düşüncelerini toplaması ileride ekranlarda ya da akışta yapılacak değişikliği yakalamak için oldukça değerlidir.

Gün 5 – Değerlendir, Kapanışı Yap ve İleriyi Planla

Design sprintin son gününe geldik. Geri bildirimlerin toplanması, bir önceki günün içinde tamamlanırsa bu iki gün birleştirilebilir. Son günün hedefi, toplanan tüm geri bildirimlerin tek bir yerde toplanması, kullanıcı davranışları ve yorumlarının tüm ekip ve özellikle ‘karar verici’ tarafından değerlendirilmesi, güncellenmesi gereken kısımların ve bundan sonraki çalışma düzeninin konuşulmasıdır. 

Hedefe ulaşılmasının ardından proje sonlarındaki ‘öğrenilmiş dersler’ (Lessons Learned), sprint sonlarındaki Retrospective etkinliği gibi bu süre boyunca nelerin iyi gittiği, nelerin gelişime açık olduğu ve bunlar için alınacak aksiyonlar değerlendirilmelidir. Retrospective’de olduğu gibi farklı teknikler kullanılabilir; önemli olan başka bir Design Sprint etkinliğinde nelerin nasıl iyileştirilmesi gerektiğini yakalamak olacaktır. 

Gizem Cildan
İş Analizi ve Süreç Tasarım Lideri, Content Writer BA Works