Skip to main content

Yapay Zeka Destekli İş Analizi & PO Eğitimi – Yeni Nesil İş Yapış Şekilleri

Yapay zeka (AI), iş analistleri ve Product Owner’lar (PO) için iş yapış şekillerini kökten değiştiren bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Agile metodolojileri benimseyen şirketlerde, zaman alıcı olduğu için genellikle ihmal edilen gereksinim ve ürün dokümantasyonu, yapay zeka sayesinde yeniden önem kazanıyor. Yapay zeka, bu süreci hızlandırarak, gereksinim ve ürün dokümantasyonunu SDLC (Software Development Life Cycle) aktivitelerinin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor.

Yeni Kavramlar ve Çalışma Modelleri

Yapay zeka destekli yeni nesil çalışma modeliyle hayatımıza giren bazı önemli kavramlar şunlardır:

Prompt Engineering

Yapay zekanın yönlendirilmesini sağlayan talimatlar, iş analistlerinin ve PO’ların yapay zekadan en verimli şekilde yararlanmasını sağlıyor. Doğru talimatlarla AI, istenilen çıktıları hızlı ve doğru bir şekilde üretebiliyor.

Contextual Inputs

Yapay zekanın daha sonuç odaklı ve doğru çıktılar üretebilmesi için gerekli olan bağlamsal girdiler, iş süreçlerinin verimliliğini artırıyor. Bu girdiler, AI’nin daha kapsamlı ve doğru analizler yapabilmesini sağlıyor.

Draft Artifact Management

Yapay zekanın ürettiği taslak gereksinim dokümanları, ekranlar, kod ve test senaryolarının sorgulayıcı düşünme (critical thinking) yaklaşımıyla ve ikincil sorularla son haline getirilmesi, projelerin kalitesini ve doğruluğunu artırıyor.

AI – BA & PO Dashboards

İş analistleri ve PO’ların tek bir ekran üzerinden PBI’ları (product backlog item) yönetebildiği, yeni gereksinimler ve değişiklik taleplerinin (CR) etki analizini yapabildiği, bunları ekran tasarımları, UML diyagramları, test senaryoları ve veri modellerine dönüştürebildikleri prompt bazlı akıllı çalışma alanları, projelerin yönetimini kolaylaştırıyor.

Citizen Development

Manuel kod yazmadan, yapay zeka tarafından gereksinim dokümanları üzerinden yazılımın oluşturulması, yazılım geliştirme sürecini hızlandırıyor ve daha geniş bir kullanıcı kitlesinin yazılım geliştirme süreçlerine katılmasını sağlıyor.

Script Based Data Analysis

İş analistleri ve PO’ların SQL kodları yazmadan, sadece AI promptlarıyla veri analizi yapabilmeleri ve ileri seviyede analitik raporlar üretebilmeleri, veri analizi süreçlerini kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor.

Eğitim İçeriği ve Faydaları

15 ayrı AI aracının ele alındığı Yapay Zeka Destekli İş Analizi ve PO eğitimlerimizde, dijital ürün geliştirme projelerinin BA ve PO aktivitelerini bu yeni iş yapış şekilleri ile gerçekleştiriyoruz. Eğitim süresince katılımcılar, yapay zekanın sunduğu olanaklardan nasıl yararlanacaklarını öğrenerek, projelerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmeyi başarıyorlar.

Bu eğitime katılarak:

•Yapay zeka destekli araçlar ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

•İş analizi ve PO aktivitelerinde yapay zekanın rolünü ve faydalarını öğreneceksiniz.

•Gereksinim dokümantasyonu ve ürün geliştirme süreçlerinde yapay zekanın nasıl kullanılacağını keşfedeceksiniz.

•Verimliliği artırmak ve projeleri daha etkili bir şekilde yönetmek için yeni nesil çalışma modellerini deneyimleyeceksiniz.

Bizimle İletişime Geçin

Eğer siz de bu alana ilgi duyuyorsanız, web sitemizdeki Yapay Zeka Destekli İş Analizi ve PO Eğitimi sayfasına göz atın.

Yapay zeka destekli iş analizi ve PO eğitimlerimizle, geleceğin iş yapış şekillerine şimdiden hazırlanın!

BA-Works

Eğitim

Bu eğitim, yapay zeka araçlarının IIBA metodolojisiyle iş analizi ve proje yönetiminde nasıl kullanılacağını öğretir. Katılımcılar, bir proje üzerinde çalışarak bu süreci deneyimler. Yapay zeka, daha kaliteli ve yenilikçi ürünlerin hızlı ve ekonomik geliştirilmesini sağlar.

2 Gün
Virtual Eğitim
Eğitimi KeşfetHızlı Kayıt

Leave a Reply