Skip to main content

Etkili iş analizlerinin en önemli maddelerinden biri de doğru risk analizinin yapılmasıdır.

Projelerdeki risklerin tümünü ortadan kaldırmak zor olsa da proje başında yapılan risk analiz teknikleri kullanılarak büyük oranda azaltmak mümkündür.

Risk Analizlerinin Ortak Hedefleri Nelerdir?

Riski Tespit Etmek, Riski Değerlendirme, Öngörülen Risk için Önlem Alma ve Riski Puanlama olarak maddelenebilir.

  1. Tespit

Riski tespit etmek, projenin risk doğurabilecek alanlarının belirlenmesiyle yapılır.  Proje kapsam ve planının detaylı tanımlanması, bu kapsam ve plan dışına çıkarabilecek durumların kolay tespit edilmesini de sağlar.

  1. Değerlendirme  

Tespit edilmiş riskin ortaya çıkma olasılığının (likelihood) ve etkisinin (impact) yüzde olarak belirlenmesidir. Varsayım ve belirsizliklerin açıkça belirlenmesi, ölçülebilir verilere dönüştürülmesi de değerlendirme kapsamında yer alır.

  1. Önlem Alma

Tespit edilmiş ve değerlendirilmiş riskler için alınabilecek önlemler belirlenir. Önlemler; öngörülen risk ile karşılaşmamak için alınanlar ve karşılaşılması halinde alınacak aksiyonlar olmak üzere iki başlıkta değerlendirilmelidir.

  1. Puan Verme

Tespit edilmiş, değerlendirilmiş ve önlem alınmış riskin ölçülebilir değerler ile puanlanması için maliyet, zaman ve çözüm kalitesi kriterleri kullanılabilir.
Riske puan vermek, aynı veya benzer risk ile tekrar karşılaşılması durumunda alınacak aksiyonların belirlenmiş olmasını sağladığı gibi projenin risk analiz dokümanının oluşturulmasına da yardımcı olur.

Fitnat Budak
BA-Works – Kıdemli İş Analisti