Skip to main content
 1. Leave the PMO room !
  Proje yöneticileri tüm zamanlarını ofislerinde zaman ve kaynak yönetimi için geçirmek yerine; mesailerinin büyük kısmını analiz ve tasarım çalışmalarına katılarak proje ekibiyle beraber geçirmelidir.
 2.  Separate Project vs. Product Scope !
  İş analisti doğru ürün kapsamının (solution scope) belirlenmesine; proje yöneticisi ise ürün kapsamına uygun proje kapsamının (project scope) belirlenmesi ve yönetimine odaklanmalıdır.
 3.  Prevent Scope Creep !
  Proje yöneticileri gereksinim workshoplarına katılmalı; iş birimlerinin kapsam kaymasına neden olabilecek isteklerinin değerlendirilmesinde iş analistlerine destek olmalıdır.
 4. Value Driven Project Management !
  Proje yöneticileri çıktı (deliverable oriented) odaklı olmaktan çok, iş analistlerince belirlenen gereksinimlerin müşteri ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını izleyerek değer odaklı (value oriented) olmalıdır.
 5.  Domain and Technical Fluency !
  Proje yöneticileri daha önce tecrübeleri olmayan bir alanla ilgili proje yönetmek durumunda kalmaları durumunda, reverse engineering ve doküman analizi gibi tekniklerle konu uzmanlıklarını artırıcı ön hazırlıklar yapmalıdır.
 6.  Usability and UX Lens !
  Proje Yöneticileri iş analistleri ve UX uzmanlarınca yapılan ekran tasarımları esnasında uluslararası kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi  prensiplerinin dikkate alındığından emin olmalıdır.
 7.  Agile vs Waterfall !
  Proje yöneticileri projenin başında iş analizi ekibiyle bir araya gelerek gereksinim yönetimi açısında en uygun SDLC tipinin (waterfall, scrum, tdd, v-model…) seçimini sağlamalıdır.
 8. Requirements / Test Coverage !
  Proje yöneticileri iş analistleri ve test mühendislerinin çalışmalarını inceleyerek ürün gereksinimlerinin test senaryolarında yeterince kapsandığını güvence altına almalıdır.
 9. Review Process !
  Proje yöneticileri analiz dokümanlarının iş birimleri, deneyimli analistler, test ve yazılım ekibince formal bir şekilde gözden geçirildiğinden emin olmalıdır.
 10.  Impact Analysis !
  Proje yöneticileri iş birimlerince gönderilen değişiklik taleplerinin (Change Requests) iş analistlerince yapılan etki analizi (impact analysis) çalışmalarına katılmalıdır.

 

Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: http://www.ba-works.com/