Skip to main content

1-      Gereksinim Yönetimi ile ilgili bilgi transferi (requirements management know-how transfer)

İş Analizi dış kaynak kullanım hizmeti alan firmaların birlikte çalıştıkları hizmet sağlayıcısından transfer etmeyi bekledikleri öncelikli yetkinlikler şunlardır:

 • İş analizi teknikleri
 • V-model, Waterfall ve Agile SDLC metodolojilerinde gereksinim yönetimi
 • İş analizi otomasyon araçları
 • Kapsam yönetimi
 • Gereksinim değişiklik yönetimi
 • Çatışma yönetimi
 • Use case ile gereksinim toplama ve dokümantasyonu
 • UML ile sistem tasarımı ve modelleme
 • Ekran tasarımı
 • Yazılım test teknikleri

2-      Proje bazlı, katma değerli iş analizi dış kaynak kullanımı hizmetleri (value added business analysis outsourcing services)

BA Outsourcing bundan bir kaç sene öncesine kadar yalnız kaynak ihtiyacını karşılamaya yönelik bir çözüm olarak sunulurken  şu an tüm dünyada proje bazlı gereksinim yönetimi için de kullanılan bir çözüm haline gelmiştir. Katma değerli iş analizi dış kaynak kullanımı hizmetleri ile:

 • Analizlerin tek seferde doğru bir şekilde yapılarak gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması
 • Kapsam kaymalarının (Scope Creep), analizlerin uzamasının (Analysis Paralysis) ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests)önüne geçilmesi
 • Uluslararası standartlarda analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi
 • Analiz, tasarım, kodlama, test ve konfigurasyon yönetimi süreçlerinin iteratifve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu
 • Gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi(Change Control) ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi (Impact Analysis) hedeflenmektedir.

3-      Hizmet düzeyi anlaşmalarını baz alan İş Analizi Dış Kaynak Modeli (SLA based BA Outsourcing Model)

İdeal dış kaynak kullanımı desteği altta listelenen faydaları ile organizasyonların gereksinim yönetimi aktiviteleri ve süreçleri üzerinde daha etkin bir yönetim ve kontrol sağlamalarına yardımcı olmaktadır.

Azalan analiz eforları,

 • Etkin gereksinim yönetimi,
 • Analiz kalitesi artışı,
 • Kadro esnekliği,
 • Gereksinim yönetimi süreçleri konusunda uzman, dedike personel,
 • En son teknolojiler konusunda uzmanlık
 • Matris sorumluluk paylaşımı

Bu başarıyı sağlamanın en önemli şartı,  alttaki gibi ölçülebilir KPI’lar (kritik performans göstergeleri) içeren etkin SLA (hizmet düzeyi anlaşmalarının) kullanımıdır:

Analiz kaynaklı hata oranları

 • Onay döngü sayısı
 • Takvim ve bütçe kayması
 • Analiz kaynağı ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap verilebilmesi
 • Analiz çıktı kalitesi
 • İş birimi memnuniyeti

4-      Ekran tasarımı ve kullanılabilirlik test desteği (UX design and usability testing support)

Projelerde iş analistlerinin en yoğun yer aldığı aktivitelerin başında gereksinimlerin görselleşmiş hali (requirements visualization) olan ekran tasarımları (user interface design) gelmektedir. Fonksiyonalite ve kullanılabilirlik açısından en iyi seviyede ekranları tasarlamanın yolu uluslararası kullanıcı deneyimi tasarımı prensipleri ile kullanılabilirlik test metodolojilerini uygulamaktan geçmektedir. Özellikle ayrı UX (kullanıcı deneyimi) tasarımı ekibinin olmadığı şirketlerde iş analistlerinin bu yetkinliklere sahip olması büyük önem taşımaktadır.

Dış kaynak kullanımı hizmeti kapsamında kullanıcı deneyimi tasarımı ve kullanılabilirlik konusunda eğitimli iş analistlerinin yer alması ve kullanıcı merkezli ve iteratif ekran tasarım ve test tekniklerinin kullanılması ile uluslararası standartlarda kullanılabilirlik seviyesine sahip desktop, web, mobil ve gömülü yazılımların oluşturulması sağlanabilmektedir.

5-      Gereksinim Yönetimi Otomasyon Araçlarının Kullanımı (Automation Tools for Requirements Management)

Günümüzde gerek lisanslı gerekse ücretsiz open source bir çok gereksinim yönetim aracı bulunmaktadır. Bu araçlardan alttaki özelliklere sahip olanlar gereksinim yönetim sürecinin verimliliğini önemli ölçüde arttırmaktadır:

Gereksinim dokümantasyonu

 • Gereksinim izlenilebilirlik yapısı
 • Veri modelleme altyapısı
 • Nesne tabanlı tasarım altyapısı
 • IDE (yazılım geliştirme ortamı) entegrasyonu
 • Gereksinim / test senaryosu entegrasyonu
 • Konfigurasyon yönetimi entegrasyonu

 

Dış kaynak kullanımı hizmeti kapsamında yer alan iş analistlerinin gereksinim yönetimi otomasyon araçları konusundaki bilgi birikiminin olması projelerin başarısında önemli katkı sağlamaktadır.