Skip to main content

Agile / Scrum geliştirme metodolojisinin tercih edildiği ortamlarda iş analizi aktiviteleri ve iş analistlerinin görevlerini incelediğimiz yazı dizimize Scrum Master rolünü inceleyeceğimiz 2. bölüm ile devam ediyoruz. İş analistinin Development Team üyesi rolünü incelediğimiz Bölüm 1’e şuradan ulaşabilirsiniz.

İş Analisti: Scrum Master Rolünde

Scrum Master, Scrum’ın doğru anlaşılması ve uygulanmasından sorumludur. Ekibin Scrum teorisine, pratik ve kurallarına uygun hareket etmesini sağlar. Ekibin yaptığı işin içinde direkt olarak görev almaz ama herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında Scrum Master bu durumu çözmelidir. Scrum Master ayrıca değişime liderlik etmelidir. Çünkü Scrum uzun soluklu bir değişim sürecidir. Şirket/Organizasyon kültürleri veya iş yapış metotları değişebilir ve bu sürecin Scrum Master tarafından da yönetilmesi gerekir.

İş Analisti ve Scrum Master’ın Ortak Özellikleri Nelerdir?

Genellikle Agile’a yeni geçiş yapan ekiplerde, iş analistlerinden analiz görevine ek olarak Scrum Master rolünü de üstlenmesi istenir. Aslında her iki rol için de kişinin sahip olması gereken yetkinlikleri ortak noktada buluşabiliyor.

İş Analisti ve Scrum Master rollerinin her ikisi için de sözel ve sözsüz iletişim becerileri önemli bir yetkinliktir. Farklı bakış açısına sahip olmaları, ihtiyaçları belirleyebilmeleri ve insan ilişkilerini yönetebilmeleri ortak niteliklerinden en önemlileridir.

Her iki rol için de işi kolaylaştırma becerileri yine ortak bir yetkinliktir. Yöntemi ve/veya yapılacak işi kolaylaştırmak, Retrospective toplantısı gibi öğrenilmiş değerleri ortaya çıkarmak, ekibin ve yapılan işin istenilen hedefe ulaşmasına yardımcı olmak her iki rolün de görevleridir.

Yapılan iş ve ürünün başarısı için hem ilgili yöneticilere hem de geliştirme ekibine destek olmak da bu iki rol için de gereklidir.

İş Analisti ve Scrum Master’ın Farklı Tarafları Nelerdir?

Her iki rol için de benzer yetkinliklere sahip olmak gerekir. Fakat bu iki rolün proje içerisindeki görevleri, etkileşim içinde bulundukları kişi ve konular farklıdır.

Scrum Master ekip ve Scrum uyarlaması için sürekli iyileştirme rolündedir. İş analisti ise Product Backlog, paydaş ilişkileri ve müşteri ihtiyaçlarına odaklı çalışır. Her iki rolün aynı kişi sorumluluğunda olması küçük projelerde kabul edilebilir olsa da, özellikle büyük projelerde kişinin odak noktası ve etki alanları çok geniş tutulmamalıdır. Bu yüzden bir kişinin hem Scrum Master hem de İş analisti olarak çalışmaması daha verimli olacaktır.

Önümüzdeki hafta dizinin 3. ve son parçası olan iş analistinin Product Owner rolünde olması konulu yazımızda görüşmek üzere.

İlkim Dilara KADAKALOĞLU
Kıdemli İş Analisti, BA-Works