Skip to main content

Agile metodolojiler, yazılım geliştirme yöntemleri arasında her geçen gün daha sık duyduğumuz yaklaşımlardan biri artık. Hatta artık eskiden olduğu gibi sadece küçük çaplı şirketler ya da startup’lar tarafından da değil, kurumsal şirketler tarafından da kullanılmaya başlandı bile.

Agile geliştirme yöntemlerinden akla ilk gelen ise Scrum framework’ü oluyor. En basit tanımıyla Scrum, karmaşık problemleri çözmek için ekip tabanlı çalışılan, 3 farklı rol ve uyarlamanın düzenli ve doğru yapılabilmesi için tasarlanmış seremonileri olan bir framework’tür.

Scrum rolleri;

  • Product Owner,
  • Scrum Master ve
  • Development Team olarak tanımlanmıştır.

Scrum bize sorunun nasıl çözüleceğini ya da belirli bir sorunu çözmek için hangi becerilerin gerekli olduğunu anlatmaz. Sadece Sprint sonunda oluşturulacak olan ürünü (Increment) geliştirebilmek için gerekli olan becerilere Development Team’in sahip olması gerektiğini söyler. Bu yaklaşım iş analisti rolünün Scrum’da nerede ve nasıl konumlandırılacağı tartışmalarını beraberinde getirmiştir.

BA-Works olarak 3 parçadan oluşacak bu yazı dizimizde Scrum’da iş analizi aktiviteleri ve iş analistlerinin rollerini tartışacağız.

İş Analistinin Görevleri

Tartışmaya başlamadan önce, iş analistinin ne iş yaptığı, hangi görev ve sorumlulukta olduğunun anlaşılması gerekir.

IIBA BABOK®’a Göre İş Analizi:

BABOK, iş analizini “Bir kurum içerisinde ihtiyaçların tanımlanması ve paydaşlara değer katan çözümler önerilmesi yoluyla değişimin gerçekleşmesini sağlayan uygulamalar bütünü” olarak açıklıyor.

PMI’a Göre İş Analizi:

PMI’da ise iş analizi “İş ihtiyaçlarının tanımlanması, uygun çözümlerin önerilmesi, gereksinimlerin ortaya çıkarılması, dokümante edilmesi ve yönetilmesi için uygulanan aktiviteler bütünü” olarak açıklanıyor.

Tanımlara bakmaksızın, iş analistinin geleneksel rolü, gereksinimleri belirlemek ve belgelemek, bu gereksinimlerin geliştirme ekibi tarafından doğru anlaşıldığından emin olmaktır. İş analistinin, müşteri, müşteri isterleri ve paydaşların farklı bakış açıları ile analiz etmesi ve paydaşlar ile geliştirme ekibi arasındaki olan iletişimi sağlaması gerekmektedir.

İş Analisti: Development Team Üyesi Rolünde

İş analistleri geliştirici ekip (Development Team) içinde görev alabilirler. Ekip içinde görevlendirilmiş iş analisti, Scrum’ın Product Backlog Refinement (Grooming) aktivitesinde önemli bir rol oynar. Development Team‘in, Product Backlog maddeleri ile ilgili olası sorularını önceden Product Owner’a sorarak aktivitenin daha verimli geçmesini sağlar.

Product Backlog Refinement Nedir?

Product Backlog Refinement, Product Owner tarafından belirlenen User Story’lerin, Sprint’lere sığabilecek küçüklükte parçalanması, story point’lerinin veya eforlarının belirlenmesi işlemidir. Bu, geliştirme boyunca sürekli devam eden bir süreçtir. Scrum, bir Sprint boyunca, Development Team’in bu aktiviteye ayırdığı zamanın, sprint uzunluğunun %10’unu geçmemesinin verimli olduğunu söyler. Bu sebeple iş analisti eforunun tamamını bu aktivite için harcamamalıdır. Bununla birlikte başka sorumluluklar da alması gerekmektedir.

Örneğin test süreçlerine dahil olmak (test yaparak veya Tester’lar ile birlikte çalışarak) veya teknik dokümantasyonları hazırlamak gibi çalışmalarla ekibe destek olabilir. Farklı sorumluluklar iş analisti için uzmanlık ve yetkinliklerini geliştirmesinde de yardımcı olacaktır.

İlkim Dilara KADAKALOĞLU
Kıdemli İş Analisti, BA-Works