Skip to main content

Design Thinking + Doing Studio

We are inspired Business Analysts and Designers creating “the new” as “a team” in most desirable, viable and feasible ways.

Design Thinking ile İş Analizi


“Design Thinking” metodolojisini temel alarak yürüttüğümüz Eğitim ve Atölye Çalışmalarında; problemi, fırsat alanlarını ve hedef kitleyi doğru bir şekilde tespit edip, yaratıcı çözüm üretme tekniklerinden faydalanarak müşteri odaklı içgörülerden oluşan çözüm kapsamını birlikte oluşturuyoruz.

Agile İş Analizi

Tasarım odaklı ve çevik kapsam belirleme yöntemleriyle Agile projelere doğru kapsamla başlanmasını sağlıyor ve projelerin öngörülebilirliğinin artırılmasına yardımcı oluyoruz. Agile iş analizi teknikleri ile product backlog’daki user story ve kabul kriterlerinin iş hedefi, müşteri ihtiyaçları ve içgörülerini karşılayacak şekilde oluşturulmasını sağlıyoruz.

Design Thinking ile Stratejik Tasarım

“Design Thinking” metodundan faydalandığımız Stratejik Tasarım çalışmalarında, iş dünyasının klasik strateji geliştirme yaklaşımlarını tasarım odaklı yöntem ve pratiklerle harmanlayarak bütünsel ve interdisipliner bir yöntem izliyoruz. Ürün geliştirme süreçlerinizde; iş hedef ve gereksinimlerini ortaya çıkarma, kullanıcı ihtiyaçlarını anlama ve tanımlama, tasarım gerekliliklerini belirleme gibi aşamalar ile problemi tanımlayarak; kullanıcı içgörülerinden ilham aldığımız yaratıcı fikirler ile ürün, servis ya da müşteri deneyimi stratejinizi yeniden tasarlıyoruz.

Servis Tasarımı

Dijital Dönüşümün beraberinde getirdiği bir gereklilik olarak Süreç Tasarımının yerini alan Servis Tasarımı yaklaşımı ile bir hizmet ekosistemini oluşturan tüm paydaşları ele alarak ‘Design Thinking + Design Doing’ metoduyla yaratıcı, deneyim ve insan odaklı servisler tasarlıyoruz.

Müşteri Deneyimi (CX) Tasarımı

Müşteri Yolculuğu Haritası (Customer Journey Mapping) çalışmaları yapıyor, ortaya çıkardığımız problemler ya da fırsat alanları için fikirler geliştirerek müşteri deneyimini yeniden tasarlıyoruz.

Çalışan Deneyimi (EX) Tasarımı

Çalışan Deneyimi Haritaları (Employee Journey Maps) ve diğer Design Thinking ve Doing teknikleriyle en iyi müşteri deneyimini sunmanıza destek olacak çalışan deneyimini uçtan uca tasarlamanıza yardımcı oluyoruz.

Yeni Kitap

Design Thinking Mentor Book

İş birimleri ve geliştirme ekiplerinin projelerin kapsamını tasarım odaklı iş analizi teknikleri ile “birlikte’ belirlemelerini sağlıyoruz.

Ayrıntılar

Design Thinking ile Şirketlerin Enerjileri Nasıl Artırılabilir?

| DT + DD Studio | No Comments
Bir şirketin büyüklüğü, finansal sermaye veya çalışan sayısı ile ölçülemez. Bu, figüratif ölçümlerin ötesindedir. Bir şirketin gerçek büyüklüğü, ne kadar mutlu ve pozitif çalışanının olduğuna bağlıdır. Çünkü sadece bu insanlar…

Tasarım Odaklı İş Analizi, Prototip ve MVP

| DT + DD Studio, İş Analizi | No Comments
Günümüzde organizasyonların birçoğu teknolojide, ürün geliştirmede ve kompleks işlerde yeni fikirler ve iş modelleri geliştirerek daha yenilikçi olmak istemektedirler. Örgütler, bu amaçları gerçekleştirmek için genellikle bir sihirli değnek ararlar. Karmaşıklığın…

BAistanbul 2018, “Design Driven Transformation” Temasıyla Gerçekleşti!

| DT + DD Studio, İş Analizi | No Comments
BA-Works tarafından düzenlenmekte olan İş Analizi Konferansı BAistanbul’un, bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Konferans, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti. Alanında bölgenin tek uluslararası kapsamlı…