Skip to main content
  1. Waterfall ya da Agile kullandığınız metodoloji ne olursa olsun, kullanıcı deneyimi tasarımının bir parçası olan prototyping daha iteratif ürün geliştirmenizi sağlar
  1. Kullanılabilirlik şirketlerde sadece bir grubun değil ürün geliştirme sürecinde yer alan herkesin sorumluluğu olmalıdır
  1. Haritalandırma tekniği ile mobil uygulamalarınızın kullanılabilirliğini yüksek düzeyde artırabilirsiniz
  1. İnternet bankacılığında kullanıcı deneyimi tasarımı çalışmalarının bel kemiğini persona çalışmaları oluşturuyor
  1. Anket kullanılabilirliğini artırmak için yapılması gereken maksimum bilgiyi minimum soru sayısı ile elde edebilmektir
  1. Giyilebilir teknolojide kullanıcı arayüzlerinin boyutunun küçük olması nedeniyle arayüzleri minyaturize etmek yerine mobilize etmek gerekiyor