Skip to main content

IT alanındaki gelişen teknolojiler ile birlikte yenilikçi iş fikirlerine odaklanıp, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek neredeyse tüm şirketler için zorunlu bir hal almaya başladı.
Birçok sektörde, özellikle finans, telekomünikasyon ve e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin yaşadığı zorluklardan bir tanesi de IT birimlerinin gelişen iş ihtiyaçlarına hızlı cevap verememesi. Bu durumun temelinde yatan faktörler ise;

  1. Mevcut sistemlerin çalışabilirliğini devam ettirebilmek için bir kısım personelin bakım ve iyileştirme faaliyetlerinde kaynak olarak kullanılıyor olması.
  2. IT departmanlarında yenilikçi projeleri hayata geçirebilecek tecrübeli ve kalifiye kaynağın bulunamaması.

Yaşanan bu sıkıntılar sebebiyle IT departmanlarında görmeye başladığımız yeni trend; projelerin başarısında büyük rol oynayan, iş analizi alanında işini hakkıyla yapacak yetkin İş analistlerinin ve İş Danışmanlarının dış kaynak olarak projelere dahil edilmesi.
Bu alanda Deloitte’un yaptığı araştırmaya göre de IT alanında outsource hizmetlerine olan talebin giderek artmakta olduğu görülmektedir.

 

Rekabetin getirdiği iş dinamizmine ayak uydurabilen IT yöneticileri, artık zamanlarını “yetkin” iş analistleri arayarak geçirmek yerine yenilikçi projelere odaklanarak şirketlerinin rekabet gücüne güç katmaktadır.

Şirketlerde belirli bir oranda İş analizi personelinin outsource olarak yerleştirilmesi sonucunda;

  1. Mevcut personel daha etkin kullanılmakta,
  2. İşe alım süreci, ücretlendirme gibi İnsan kaynakları maliyetleri büyük ölçüde azaltılmakta,
  3. Performans yönetimi, eğitim ve gelişim süreci gibi konulara ayrılan zaman farklı alanlarda daha etkin kullanılmakta
  4. İş analisti dış kaynak hizmetinin alanında uzman bir firma tarafından alınması projelerin kalitesini de arttırmaktadır.

İş Analizi Outsource personel hizmeti alacağınız şirketi seçerken dikkat etmeniz gereken kriterler;

  • Sizi, İş analizi alanında ve ilgili sektörde tecrübeli, gerekli yetkinliklere sahip, uluslararası standartlara ve metodolojilere hakim uzmanlarla buluşturuyor olması,
  • Sadece personel temini ile kalmayıp, uluslararası metodolojileri ve pratikleri kurumunuza sunabiliyor olması,
  • Size bir partner gibi ihtiyacınız olduğu her an danışmanlık seviyesinde destek oluyor olması,
  • Outsource personelin şirketinize uyumu konusunda sürekli geri bildirimlerle takibini yapıyor olması. Maalesef bir çok hizmet sağlayıcısı dış kaynak personeli olarak sadece “fire and forget” şeklinde kaynak sağlamaktadır.

BA-Works Dış Kaynak Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz: www.ba-works.com