Skip to main content

yazilim-projelerinde-basari-info

  1. Geliştirilen yazılıma entegre süreç ve sistemlerin etkilerini belirlemek için “Context Diagram” tekniğinden faydalanın
  2. Gereksinim toplama çalışmalarında kompleks gibi görünen problemler için “Functional Decomposition” tekniğinden faydalanın
  3. Big data projelerinde “Unstructured Data Modeling” tekniklerinden faydalanın
  4. Use Case” tekniğini “User Story”lerin gereksinim dokümantasyonu için yeterli olmadığı büyük çaplı agile projelerde de kullanın
  5. Teslim süresinin çok sıkı olduğu projelerde “TimeBoxing” tekniğinden faydalanın
  6. Lean” analiz dokümantasyonu tekniklerinden faydalanarak dokümanlarınızı daha okunur şekilde oluşturun
  7. Farklı profillerden oluşan kullanıcılarınız var ise ekran tasarımına geçmeden önce “Persona” tekniğinden faydalanın
  8. Migration ve conversion içeren yazılım projelerinde meta data yönetimi için “Data Dictionary“ tekniğinden faydalanın
  9. SOA projelerinizde yazılım geliştirme sürelerinizi hızlandırmak için “BPMN Swimlane Diagram” tekniklerinden faydalanın
  10. Fazla sayıda iş kuralı içeren yazılımların test senaryoları için “Decision Table” tekniğinden faydalanın