Skip to main content

Son yıllarda pek çok teknoloji şirketi çalışanlarının “Agile dönüşüm sürecindeyiz” cümlesini kurduğuna şahit olmuşsunuzdur. Peki bu bahsedilen dönüşüm sadece iş yapma şekilleri, iş yapma metodolojileri ile mi ilgilidir? Dönüşüm olarak adlandırdığımız şey elbette ki sadece metodoloji ile sınırlı değil, hatta metodolojiden çok daha fazlası diyebiliriz. Bununla birlikte “Agile” kavramı, bir kurumu bir araya getiren tüm yapı taşlarına dokunarak kurum kültürünü de dönüştürür hale geldi.

Agile yaklaşım ile süreç odaklılıktan değer odaklılığa evrildik, günlük olarak yaptığımız işler daha şeffaf hale geldi, hiyerarşiden ziyade ekip ruhu önem kazandı ve değişikliğe daha çabuk yanıt verebilir hale geldik. Bu yaklaşımı benimsemek için çıktığımız yolda rollerimiz de değişti, özellikle de iş analizi bağlamında roller ve sorumluluklar anlamında karmaşalar yaşandı. Özellikle bazı projelerde, agile yaklaşımlarla ilerlenirken iş analizi aşamasının sağlam temellere oturtulamadığı durumlarda, geri dönüşü kolay olmayan hatalar, planlanan sürelerde gecikmeler, atlanılan gereksinimlerden ötürü hedeflenen değerin ortaya konulamadığı durumlar yaşandı.

İş analizi bağlamında gerçekleştirilen tüm aktivitelerin ve üretilen çıktıların belli bir kalite standardı doğrultusunda yapılmasını amaç edinen IIBA, Agile dönüşümlerde analiz konusunda yaşanılan sıkıntıların etkin analizler ile azalmasını sağlamak ve iş analizi bağlamında da agile mindset tarifini yapmak için “Agile Extension to the BABOK Guide” isimli rehber kitabını yayınladı. Bu kitapta iş analizini stratejiden detaya doğru temellendirdiği 3 ana Horizonu (Strategy Horizon, Initiative Horizon, Delivery Horizon) ve teknikleri 7 prensip üzerinde şöyle özetledi:

  1. Bütünü görün /See the whole
  2. Müşteri gibi düşünün / Think as a Customer
  3. Değerli olanı belirlemek için analiz edin /Analyze to Determine What is Valuable
  4. Gerçekte kullanılan örnekleri bulun /  Get Real Using Examples
  5. Yapılabilir olanı anlayın/ Understand What is Doable
  6. İşbirliği ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edin / Stimulate Collaboration and Continuous Improvement
  7. Değer yaratacak efora odaklanın, gereksiz efordan kaçının / Avoid Waste

Bütün bu prensiplerin özümsenebilmesi, tekniklerin ve çevik analiz yaklaşımının doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, organizasyondaki rol ve sorumluluk dağılımının da doğru şekilde yapılabilmesi gerekir. Agile dönüşen bazı kurumlarda sadece Product Owner rolü bulunurken, bazı yapılarda hem İş Analisti hem Product Owner rolleri birlikte yer aldı. Ancak iş analizi bağlamında sorumlulukları siyah ve beyaz olarak keskin bir çizgi ile ayırmak her zaman mümkün değil. Ayrıca proje odaklılıktan ürün odaklılığa geçtiğimiz dünyada, değer odaklı iş analizi çıktıları elde edebilmek daha da önem kazandı. İşte tam bu noktada IIBA, hem Product Owner sorumluluğundaki hem de İş Analisti sorumluluğundaki analiz alanlarının iyi pratiklerde nasıl olması gerektiği tanımlamak için, “Product Ownership Analysis” isimli yayını devreye aldı.

BA-WORKS olarak bizler, İş Analizi disiplininin gerek lokalde gerekse global düzlemde uluslararası standartlarda yapılması için çalışmaktayız. Bu doğrultuda, gündemdeki konuları ve problemleri ele alabilmek için 7-8 Aralık tarihinde gerçekleştireceğimiz BAistanbul 2021 konferansı için temamızı “Product Ownership & Agile Analysis” olarak belirledik.

Sınırlı sayıda tuttuğumuz Blind registration kayıt dönemini kaçırmamak için www.baistanbul.org sitemizi ziyaret edebilir, yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz.

BA-WORKS