Skip to main content

baistanbul-one-cikan-5-konu-info 1. Formula of Innovation

Yenilikçi ürünler geliştirebilmek için müşterilerin daha önce karşılanmamış bir ihtiyacını tespit edip, o ihtiyacı karşılayacak yaratıcı bir çözüm bulmak gerekiyor.

2. Lean Business Analysis

Lean iş analizi sayesinde ürünün en temel özelliklerini içeren MVP (Minimum Viable Product) versiyonu ile erkenden canlıya çıkarak müşterilerin tepkilerini ölçmek, bu tepkileri dikkate alarak müşterilerin ihtiyacını karşılayacak ürünler geliştirmek mümkün oluyor.

3. Agile Business Analysis, DevOps and Continuous Integration

Analiz ve geliştirme aşamaları Agile ile hızlanan projelerin, operasyon aşamalarının da DevOps ve Continuous Integration yaklaşımları ile çevikleşmesi gerekiyor.

4. Three Speed Requirements Management Approach

Bazı projeler Waterfall, bazıları Agile metodolojiye uygunken; bazı projelerde de Hybrid yöntemlere başvurmak gerekiyor.

5. Multi-Location Business Analysis

Birbirinden uzak ülke ya da lokasyonlarda çalışan ekiplerin gereksinim yönetimi sürecinde iletişim problemlerini engellemek için ALM (Application Lifecycle Management) araçları ve uluslararası dokümantasyon standartlarından faydalanması gerekiyor.