Skip to main content

We are inspired Business Analysts and Designers creating “the new” as “a team” in most desirable, viable and feasible ways.

Tasarım Odaklı
Kapsam Belirleme

‘Design Thinking’ metodolojisini temel alarak yürüttüğümüz Eğitim ve Atölye Çalışmalarında; problemi, fırsat alanlarını ve hedef kitleyi doğru bir şekilde tespit edip, yaratıcı çözüm üretme tekniklerinden faydalanarak müşteri odaklı içgörülerden oluşan çözüm kapsamını birlikte oluşturuyoruz.

Agile İş
Analizi

Tasarım odaklı ve çevik kapsam belirleme yöntemleriyle Agile projelere doğru kapsamla başlanmasını sağlıyor ve projelerin öngörülebilirliğinin artırılmasına yardımcı oluyoruz. Agile iş analizi teknikleri ile product backlog’daki user story ve kabul kriterlerinin iş hedefi, müşteri ihtiyaçları ve içgörülerini karşılayacak şekilde oluşturulmasını sağlıyoruz.

IIBA® Agile İş Analizi Framework’ünden faydalanarak iş birimi, ürün sahipleri (Product Owner) ve geliştirme ekiplerinin iş birliği ile Agile kültürünün İş Analizi süreçlerine uygulanmasına ve olgunlaşmasına katkıda bulunuyoruz.

Servis
Tasarımı

Dijital Dönüşümün beraberinde getirdiği bir gereklilik olarak Süreç Tasarımının yerini alan Servis Tasarımı yaklaşımı ile bir hizmet ekosistemini oluşturan tüm paydaşları ele alarak ‘Design Thinking + Design Doing’ metoduyla yaratıcı, deneyim ve insan odaklı servisler tasarlıyoruz.

Tasarım süresince stratejilerinizi anlıyor, müşterilerinizin temas ettiği alanlardaki ve görünmeyen arka plandaki süreçleri iyileştirmeye açık noktaları kullanıcı araştırması tekniklerinden elde ettiğimiz içgörüler ile yeniden ele alarak inovatif servis modelini birlikte oluşturuyoruz.

Müşteri Deneyimi (CX)
Tasarımı

Müşteri için ürünle temas ettiği spesifik bir kanalda yaşadığı deneyim, markayı geneliyle temsil eder. Müşteri Deneyimi Tasarımı’nı uçtan uca ele alarak Müşteri Yolculuğu Haritası (Customer Journey Mapping) çalışmaları yapıyor; “Müşteri markayı nasıl duydu, temas noktalarında neler yaşadı, neler hissetti, temas sonrası marka algısı nasıl etkilendi…” sorularını kapsayarak büyük resmi göstermeyi hedefliyoruz.
Ortaya çıkardığımız problemler ya da fırsat alanları için fikirler geliştirerek müşteri deneyimini yeniden tasarlıyoruz.

Çalışan Deneyimi (EX)
Tasarımı

Günümüzde dijital dönüşümde başarılı olan firmaların ortak özelliği; başarılı bir müşteri deneyimi için başarılı bir çalışan deneyimi tasarlamanın önemini kavrayarak, kültürlerini de değiştirip açık organizasyona (Open Organization) dönüşebilmeleridir.

‘Design Thinking’ metodu ile ilham ve yaratıcılık seviyesi üst seviyede (state of flow), en inovatif çözümlerin birlikte çalışma kültürüyle geliştirildiği (creating “the new”, as “a team”) açık organizasyonlara dönüşmenize, çalışan deneyimini dönüşüm stratejileri ve yol haritaları ile uçtan uca tasarlamanıza destek oluyoruz.

İş birimleri ve geliştirme ekiplerinin projelerin kapsamını tasarım odaklı iş analizi teknikleri ile “birlikte’ belirlemelerini sağlıyoruz.

Kapsam kayması, sayısız değişiklik talepleri (CRs), gecikmeler ve bütçe aşımı gibi kronik sorunları projelerin en başından itibaren azaltarak değer yaratan çözümler tasarlıyoruz.

İş analizi ve geliştirme ekiplerini projelerde yaratıcılığın en üst seviyede olduğu talep ve kapsam belirleme aşamalarına dahil ederek pozitif iletişim ve birlikte çalışma kültürünü oluşturuyoruz.

Ayrıntılı Bilgi

Design Thinking ile Şirketlerin Enerjileri Nasıl Artırılabilir?

| DT + DD Studio | No Comments
Bir şirketin büyüklüğü, finansal sermaye veya çalışan sayısı ile ölçülemez. Bu, figüratif ölçümlerin ötesindedir. Bir şirketin gerçek büyüklüğü, ne kadar mutlu ve pozitif çalışanının olduğuna bağlıdır. Çünkü sadece bu insanlar…

Tasarım Odaklı İş Analizi, Prototip ve MVP

| DT + DD Studio, İş Analizi | No Comments
Günümüzde organizasyonların birçoğu teknolojide, ürün geliştirmede ve kompleks işlerde yeni fikirler ve iş modelleri geliştirerek daha yenilikçi olmak istemektedirler. Örgütler, bu amaçları gerçekleştirmek için genellikle bir sihirli değnek ararlar. Karmaşıklığın…

BAistanbul 2018, “Design Driven Transformation” Temasıyla Gerçekleşti!

| DT + DD Studio, İş Analizi | No Comments
BA-Works tarafından düzenlenmekte olan İş Analizi Konferansı BAistanbul’un, bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Konferans, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da geniş bir katılım ile gerçekleşti. Alanında bölgenin tek uluslararası kapsamlı…

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İLETİŞİME GEÇİN