Skip to main content

IIBA tarafından sadece akredite kuurmlara sağlanan, onaylı eğitim şirketi logosu

IIBA’in standart logosunun sağ tarafına eklenmiş “Endorsed Education Provider” yazısından oluşan logo.