Skip to main content

Son günlerde yankıları süren İş Analizi dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 26 Haziran 2016 tarihinde, IIBA ve Agile Alliance tarafından yapılan yazılı açıklama ile iki organizasyon, “Agile İş Analizi, kurumların iş ihtiyaçlarını daha iyi ve hızlı karşılayabilecek sonuçlar üretebilen pratikler sağlar” söylemi altında işbirliğine gitme kararlarını açıkladılar.

Agile (Çevik) teknikler ve yaklaşımların getirdiği yeniliklerin iş analistlerinin rollerini hızla değiştirdiği günümüzde bu birlikteliğin, iş analisti rolünün önemini daha çok ortaya çıkaracak, bu rolün ve sorumluluklarının geliştirme ekibi içerisinde daha aktif, kritik ve başarılı olmasının önünü daha da açacak bir hareket olduğunu öngörüyoruz.

Bu birlikteliğin bir sonucu olarak ilk defa 2013’te yayınlanmış olan BABOK Agile Extension’ında da bir takım güncellemelere gidilecek. Agile menifestosunda detaylı olarak adreslenmeyen İş Analizi disiplini, Agile Alliance iş birlikteliği ile hazırlanacak bu yeni versiyon ile İş Analisti ve Ürün Sahibi (Product Owner) rolleri için bu alandaki en önemli kılavuz hâline gelecektir.

“In the spirit of the agile manifesto, this collaboration is firmly about bringing individuals together to explore and share our understanding of the important analysis approaches and practices which contribute to effective agile development.”

Shane Hastie – Director, Agile Alliance

Agile İş Analizi kavramı, önümüzdeki dönemde paydaşlar üzerindeki olumlu etkisini arttıracaktır.