Skip to main content

Proje Yönetimi Enstitüsünün (Project Management Institute – PMI) belirlediği aşağıdaki bilgi alanlarından hangi iki tanesi iş analistini en çok ilgilendirir?

a. Entegrasyon Yönetimi
b. Kapsam Yönetimi
c. Zaman Yönetimi
d. Maliyet Yönetimi
e. Kalite Yönetimi
f. İnsan Kaynakları Yönetimi
g. İletişim Yönetimi
h. 
Risk Yönetimi
i. Tedarik Yönetimi
j. Paydaş Yönetimi

Doğru cevabı bulmak için, analizimize bilgi teknolojileri (BT) projelerinin ne için yapıldığını tekrar ortaya koyarak başlayalım:

“Kullanıcıların (paydaşların) ihtiyaçlarını (gereksinimlerini) karşılayacak bir ürün veya hizmeti hayata geçirmek.”

Standish Group’un Chaos raporuna göre projelerin %66’sı ‘Başarısız Kabul Edilmektedir’. Bu sorun, öngörülen zamanda ve bütçede bitirilen projelerde bile karşımıza çıkabilmektedir. Çünkü esas kök sorun, bütçe ve zamandan öte kullanıcıların (paydaşların) gereksinimlerinin iyi anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır.

Şöyle ki: kullanıcılarınız sizden bir sandalye yapmanızı isterken siz onları yanlış anlayarak onlara bir masa yapabilirsiniz ve hatta masanız o kadar güzel olabilir ki onlar bu masayı beğenmediklerinde, duruma çok şaşırabilirsiniz. Kullanıcılarınızın bu tepkilerinin ne kadar doğru olduğunu ancak onların yaşadıkları ortama gittiğinizde gördüğünüz manzara karşısında anlayabilirsiniz: evlerinde iki üç tane masa olmasına rağmen masada oturabilecekleri doğru dürüst bir sandalyeleri olmadığını gördüğünüzde.

Yukarıda ele aldığımız analizimiz sonucunda şunu rahatlıkla görmekteyiz ki projelerin esas odağı kullanıcılar (paydaşlar) ve bu kullanıcıların gereksinimleri olmalıdır. Bu iki kavram proje yönetimi enstitüsünün belirlediği on tane alan bilgisinde karşımıza ‘Paydaş Yönetimi’ ve ‘Kapsam Yönetimi’ olarak çıkmaktadır.

Geriye kalan diğer sekiz alan bilgisi ise aslında bu iki kavramın doğru şekilde ve belirlenen kısıtlar dahilinde çıkarılması için gerekli olan araçlardır, esas amaç kullanıcılar ve onların gereksinimleridir. Dar kapsamlı projelerde aslında bir proje yöneticisi gibi davranan ve genelde de proje yöneticiliğine en uygun aday olan iş analistlerinin bu iki kavrama dikkat etmeleri onları proje yöneticiliğine hazırlamış olacaktır.

İş analistlerinin yapmakta olduğu ‘Paydaş ve Gereksinim Yönetimi’ aslında proje yönetiminin en önemli parçasını teşkil etmektedir. Peki iş analistleri paydaş ve gereksinimleri yönetirken ne gibi sorunlarla karşılaşabilir ve bunların çözümleri nelerdir?

Bu soruların cevabını Keytorc Inspiring Series kitaplarımızdan “Yazılım Testi – İş Analizi – Kullanılabilirlik” kitabının güncellenmiş ve genişletilmiş 3. Baskısında bulabilirsiniz.

3baski600x500

Kitabı Satın Al