IIBA® Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi

4-5 Ekim 2018

EĞİTİM KAYIT FORMU

950$ + KDV

21 Eylül’e kadar, %5 erken başvuru indirimi

Döviz kuru, sınırlı bir süre için 1 USD = 3,75 ₺ olarak sabitlenmiştir.

4-5 Ekim 2018

10:00-17:00

İstanbul

Point Hotel

14 CDU

2 Gün

Eğitim Broşürü

İndir

Kimler Katılmalı?

– İş Analistleri
– Sistem Analistleri
– Kurumsal Mimari Uzmanları
– Programcılar
– Yazılım Uzmanları
– Proje Yöneticileri
– Ürün Yöneticileri
– IT & Kurumsal Mimari Yöneticileri
– Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları

Eğitim İçeriği

IIBA tarafından sadece akredite kuurmlara sağlanan, onaylı eğitim şirketi logosu

1. Gün

İş Analizi Alanındaki Uluslararası Trendler
İş Analizi Alanındaki En İyi Uygulamalar
İş Analistlerinde Olması Gereken Perspektifler

 • LEAN
 • Agile
 • Business Intelligence
 • Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)

Ön Analiz ve Kapsam Belirleme Teknikleri

 • MOST Analysis
 • Porter 5 Forces
 • Resource Audit
 • Boston Box
 • Feasibility Studies
 • SWOT
 • PESTLE
 • Force-Field Analysis
 • Vision & Scope Document
 • In and Out List
 • Context Diagram

İş Analizi Planlama ve İzleme Teknikleri

 • Priority Quadrant
 • Risk Prioritization
 • Project Charter
 • Work Breakdown Structure
 • PERT/CPM
 • Gantt Chart
 • Timeboxing
 • RACI Matrix

Gereksinim Toplama Teknikleri

 • Brainstorming, Interviews, Focus Groups, Workshops, Job Shadowing

Mevcut Sistem Yenileme ve Bakım Teknikleri

 • Reverse Engineering

Gereksinim Analiz ve Dokümantasyon Teknikleri

 • Kullanıcı Odaklı Analiz Teknikleri
  • Use Cases
  • Activity Diagram
  • Business Rules
  • Decision Table & Decision Trees

2. Gün

 • Süreç Tabanlı Analiz ve Modelleme Teknikleri
  • SOA & BOA
  • BPMN & BPEL
  • Swim Lane Diagrams
 • Veri Analizi ve Modelleme Teknikleri
  • Yapısal (Structured Data Driven)
  • Yapısal Olmayan (Unstructured Data Driven)
  • Big Data & Predictive Analiz Teknikleri

Ekran Tasarımı Teknikleri

 • User Profiling & Personas
 • Interaction Design
 • Information Architecture
 • Mind Mapping
 • Card Sorting
 • Low Fidelity & High Fidelity Prototyping
 • Heuristic Usability Evaluations
 • Crowdsourcing
 • Customer Journey Mapping

Gereksinim Yönetimi Teknikleri

 • Functional Decomposition
 • Root Cause Analysis
 • Fishbone Technique
 • Kano Model
 • MoSCoW Prioritization
 • Power/Interest Grid
 • Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument

Agile Gereksinim Yönetimi Teknikleri (Agile Requirements Management Techniques)

 • Product Backlog
 • User Stories
 • Acceptance Criteria
 • Retrospectives
 • Burndown Chart
 • Team Velocity

IIBA® Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi Hakkında

IIBA® Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi toplamda iki tam gün süren bir eğitimdir. Eğitim, uluslararası trendler, İş Analizi alanındaki en iyi ve güncel uygulamalar ve iş analistlerinde olması gereken perspektifler ile başlayarak; planlama, gereksinim toplama ve ekran tasarımı gibi teknik konularla devam etmektedir.

Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi hem teorik kuramsal konuları hem de gerçek hayattaki karşılıklarını aktaran önemli bir eğitimdir.

IIBA Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi açık sınıflara katılabilmek için önkoşul olarak IIBA CBAP Uluslararası İş Analisti Eğitimi’ni almış olmaları gerekmektedir.

IIBA Uluslararası İş Analisti Eğitimleri

Eğitimlerimiz katılımcıları IIBA’nın (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) CCBA ile CBAP iş analizi sertifika sınavına hazırlamakta ve en son iş analizi teknik, metodolojileri ve araçlarını Harvard Case Study’leri ile uygulamalı olarak edinmelerini sağlamaktadır.
Bugüne kadar 600’den fazla şirket IIBA iş analizi eğitimleri, gereksinim yönetim danışmanlığı ve İş Analisti Dış Kaynak Kullanım hizmetleri için BA-Works’ü tercih etmiştir.

IIBA tarafından sadece akredite kuurmlara sağlanan, onaylı eğitim şirketi logosu

CBAP, CCBA, ECBA İş Analizi Sertifikasyonları Hakkında

IIBA ECBA, CCBA, CBAP ve CBATL iş analisti sertifika programları şuan iş analizi alanındaki en önemli uluslararası sertifikasyon programlarıdır. IIBA tarafından düzenlenen CBAP sertifikasyon sınavları katılımcıların iş analizi süreçleri, teknikleri, araçları ve metodolojileri alanındaki bilgi ve yetkinlik seviyelerini ölçmeye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. IIBA sertifikasyon sınavlarına hazırlamayı amaçlayan İş Analisti eğitimleri IIBA tarafından akredite edilmiş eğitim kurumları tarafından verilmektedir. BA-Works 2007’den beri; bir yandan IIBA sertifikasyon sınavlarına hazırlananmayı hedefleyen diğer yandan bu alandaki metodoloji ve teknikleri şirketlerinde uygulamak isteyen katılımcılara IIBA’e akredite iş analisti eğitimleri sunmaktadır.

Amazon Best Seller Eğitmenler

Eğitimlerimiz, uluslararası bilgi ve birikimlerini İş Analizi, UX alanında yazdığı kitaplarla aktaran ve Amazon’da bestseller olmuş uzmanlar tarafından verilmektedir.

Eğitimin Faydaları

 • Analizlerin tek seferde doğru bir şekilde yapılarak gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması,
 • Kapsam kaymalarının (Scope Creep), analizlerin uzamasının (Analysis Paralysis) ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests) önüne geçilmesi,
 •  Analiz dokümanlarının uluslararası Use Case standartlarına göre hazırlanıp diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi,
 • Analiz, Tasarım, Kodlama, Test ve Konfigürasyon Yönetimi süreçlerinin iteratif ve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu,
 •  Gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi (Change Control) ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi (Impact Analysis) hedeflenmektedir.

Neden BA-Works

IIBA Akredite Uluslararası Eğitimler
Harvard Vaka Analizleri ve Örnekler
Uluslararası Bilinirliği Olan Eğitmenler
600’den Fazla Şirketin Tercihi Olması

Daha fazla bilgi almak için İletişime Geçin