Design Thinking + Design Doing Studio

We are inspired Business Analysts and Designers creating “the new” as “a team” in most desirable, viable and feasible ways.

 

Tasarım Odaklı Çalışan Deneyimi (EX) Eğitimi

Hedeflenen Müşteri Deneyimi'ni (CX) yaratabilmek için gerekli Çalışan Deneyimi (EX) tasarımı kapsamında içgörü bazlı Çalışan Deneyim Haritaları (Employee Journey Mapping) oluşturun.

 

Design Sprint Atölye Çalışması

Dijital dönüşümde iş stratejilerinizi müşteri, çalışan ve değer odaklı geliştirmeyi öğrenin. Yaratıcı düşünme tekniklerinden faydalanarak çözümleri tasarlayın.

 

IIBA® Agile İş Analizi Eğitimi

IIBA Agile İş Analizi yaklaşımının temellerini, amaçlarını ve faydalarını anlayın; Product backlog’u iş ihtiyaçlarına ve ürün vizyonuna uygun şekilde yönetin.

 

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme Eğitimi

Tasarım odaklı analiz prensiplerinden faydalanarak proje paydaşlarının aynı stratejik yönde ilerlemesini sağlayın. Kapsam kaymalarını önleyerek değişiklik taleplerini azaltın.

1
1

İş Analizi Hizmetleri

İş Analizi Dış Kaynak
Hizmeti

BA-Works, İş Analisti pozisiyonları için 2005 yılından bugüne dek IIBA® (International Institute of Business Analysis) İş Analizi metotlarına hakim iş analistleri ile sağladığı dış kaynak hizmeti sayesinde, kurumların verim artışlarına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi >>

Agile İş Analizi Danışmanlık Hizmeti

BA-Works, IIBA® Agile İş Analizi Framework’ünden faydalanmakta ve Agile BA Hizmeti ile Agile projelerde kurumların BA süreçlerini başarılı bir şekilde yürütmesine destek olmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi >>

İş Analizi Olgunluk Değerlendirme (BACR) Hizmeti

BA-Works, Olgunluk Değerlendirmesi hizmeti ile kurumların yazılım geliştirme süreçlerinde uyguladıkları BA süreçlerinin olgunluğunu ölçmekte ve gelişime açık noktaları ortaya çıkartarak hedef yapı için yol haritası oluşturmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi >>

İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi Yapılanması (BACoE)

BA-Works, İş Analizi Mükemmeliyet Merkezi modeli ile BA Ekipleri için uluslararası BA standartlarının tanımlanmasını, uyarlanmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlaması amacıyla Bilgi Teknolojileri ekiplerine destek olmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi >>

Gereksinim Yönetimi ve
Otomasyon Hizmeti

Birçok araştırma göstermektedir ki projelerin başarısızlıkla sonuçlanmalarının en büyük nedenleri: eksik ya da hatalı Gereksinim Yönetimi ve doğru bir şekilde belirlenmemiş proje kapsamlarıdır.

Ayrıntılı Bilgi >>

Gereksinim Tanımlama ve
Dokümantasyon Hizmeti

Özellikle BA süreçlerinde geliştirilen analiz dokümanlarının eksik olması ya da yazılmaması projenin başarısını etkileyeceği gibi kurum içerisinde bilginin tutulmasını da engellemektedir.

Ayrıntılı Bilgi >>

Gelecek Eğitimler

IIBA tarafından sadece akredite kuurmlara sağlanan, onaylı eğitim şirketi logosu

IIBA® CBAP®
Uluslararası İş Analisti
Eğitimi

14-15-16 Mart 2019

IIBA® Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Değişiklik Yönetimi Eğitimi

21-22 Şubat 2019

IIBA® Uluslararası
İş Analizi Teknikleri
Eğitimi

4-5 Nisan 2019

IIBA® Uluslararası İş Analizi Yöneticisi
Eğitimi

23-24 Mayıs 2019

IIBA® İş Analistleri ve İş Birimleri için Yazılım Test Eğitimi

22-23 Şubat 2019

IIBA® Agile İş Analizi Eğitimi

7-8 Şubat 2019

Tasarım Odaklı Kapsam Belirleme Eğitimi

28-29 Mart 2019

Tasarım Odaklı Çalışan Deneyimi (EX) Eğitimi

3 Mayıs 2019

IIBA® Uluslararası Ekran Tasarımı ve Kullanılabilirlik Eğitimi

25-26 Ocak 2019

Uluslararası
Servis Tasarımı
Eğitimi

12-13 Nisan 2019

Uluslararası Müşteri Deneyimi ve Müşteri Yolculuğu Haritası Eğitimi

1 Mart 2019

Design Sprint Atölye Çalışması

Yayınlarımız

Son Yazılar

Mart 12, 2019

İş Analizinde Çatışma Yönetimi

Şubat 27, 2019

Agile Projelerde Story Point Yaklaşımı

Blog’umuzu Keşfedin

Tüm Yazılarımız