İş Analizi
Ekim 1, 2018

Amazon Bestseller Listesinde Yer Alan İş Analizi Kitaplarımızı Design Thinking ile Nasıl Yarattık?

2013 yılında, BA-Works ekibi, iş analizi alanındaki deneyimlerini ve bilgi birikimlerini paylaşmalarına yardımcı olacak bir…
Read More
DT + DD Studio
Eylül 20, 2018

İş Analizinde Yeni Keşifler: ‘’Design Thinking’’

Yazılım projelerinin yaşam döngüsü içerisinde; iş analistleri olarak bizlere ‘‘En çok neyi daha iyi yapmak…
Read More
DT + DD Studio
Eylül 10, 2018

Platon Bir Design Thinker Olsaydı…

Ünlü alegorisinde Platon bir mağaraya zincirlenmiş insanlardan bahsetmektedir. İnsanlar gölgeleri sadece karşı karşıya oldukları duvarda…
Read More
İş Analizi
Ağustos 27, 2018

İş Analistleri için Yeni Sertifika Programı: Agile İş Analizi Sertifikasyonu

Son günlerde iş analizi dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir gelişme olarak; IIBA sertifika programlarına Agile…
Read More
DT + DD Studio
Ağustos 15, 2018

‘Design Thinking’, Agile Şirketler için Neden Bu Kadar Önemli Hale Geldi?

Klasik ürün geliştirme metodolojilerinde, kapsam ve ayrıntılı gereksinim tanımı için iş birimleriyle beraber çalışmak iş…
Read More
İş Analizi
Ağustos 7, 2018

Analizde Stratejik Derinlik

İş Analizi, ihtiyaçları tanımlayarak ve paydaşlara değer sağlayan çözümler önererek, organizasyon yapısı bağlamında değişimi mümkün…
Read More
DT + DD Studio
Temmuz 31, 2018

Dijital Dönüşüm Çağında İçgörü Odaklı ‘Design Thinking’ Yaklaşımından Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Son yıllarda; yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti (IoT-Internet Of Things), artırılmış gerçeklik (augmented reality), sanal…
Read More
DT + DD Studio
Temmuz 17, 2018

Tasarım Odaklı İş Analizi

Geleneksel bir yazılım geliştirme yaşam döngüsünde: İş birimleri problem veya fırsatı tanımlar. İş birimleri en…
Read More
İş Analizi
Aralık 20, 2017

3. BAistanbul Konferansı Gerçekleşti

Bölgenin iş analizi alanına yönelik tek uluslararası etkinliği olan BAistanbul’un üçüncüsü, yaklaşık 400 iş analistinin…
Read More
İş Analizi
Ekim 19, 2017

İnovasyon Sürecinde İş Analistinin Rolü

İstediğimiz her an ülkemizde veya dünyanın farklı yerlerindeki gelişmelerden haberdar olabildiğimiz, sürekli ve giderek artan…
Read More
İş Analizi
Ekim 19, 2017

Analyst Days 2017 Konferansından Notlar

13-14 Ekim 2017 Tarihlerinde Minsk’te 7.’si düzenlenen Analyst Days konferansına BA-Works olarak davetli konuşmacı statüsünde…
Read More
İş Analizi
Eylül 26, 2017

Scrum’da İş Analistinin Rolü: Bölüm 3/3

Agile / Scrum geliştirme metodolojisinin tercih edildiği ortamlarda iş analizi aktiviteleri ve iş analistlerinin görevlerini…
Read More